Sint-Martens-Latem - voormalige stortplaats Karel Van Wijnendaelelaan

Waar is de woonzone gelegen?

De voormalige stortplaats is gelegen aan de Karel Van Wijnendaelelaan 30, 32, 33 B, 34 tot en met 41, 43 en Kortrijksesteenweg 137, +137, 139B, 143 en 145. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In de bijlage 1 van het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de periode tussen 1950 en 1962 werd op het terrein huishoudelijk en industrieel afval van Gentse bedrijven gestort. Begin 1967 werd het terrein verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De 18 percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 7 juni 2012 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit en de 2 bijlagen bij de publicaties rechts op deze pagina. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden verspreid over de site stalen van de grond en het grondwater genomen en geanalyseerd. Er werd voornamelijk inert afval (puin, baksteen) en huishoudelijk afval (plastiek, glas, …) vastgesteld. Uit de analyses die uitgevoerd werden op het stortmateriaal blijkt dat er vooral zware metalen, maar ook PAK (poyaromatisch koolwaterstoffen) werden vastgesteld.

In de toplaag van de bodem en in het grondwater werd slechts een beperkte verontreiniging met zware metalen vastgesteld.

De verontreinigingen waren niet van die aard dat verder onderzoek nodig was. Er is geen humaan risico. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een ernstige bodemverontreiniging. Een bodemsanering is dus niet nodig. 

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.
 

 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 50549

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij Belgium nv