Sint-Truiden Voormalige stortplaats

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 4 percelen gelegen aan Brustemdorp, nummers 25, 27, 29 en 31 en 1 perceel aan Begeinenbemden. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Deze locatie was van 1947 tot 1960 de gemeentelijke stortplaats van Brustem.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 29 januari 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. U vindt de besluiten bij de publicaties rechts van de pagina.

Sint-Truiden heeft voor deze locatie op eigen kosten een globaal site-onderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek is afgerond en conformverklaard op 18 november 2009.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een brief met gedetailleerde informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend. De vastgestelde bodemverontreiniging met lood, zink, koper en poly-aromatische koolwaterstoffen in het vaste deel van de aarde en de verhoogde waarden aan arseen in het grondwater vormen geen enkel risico voor milieu of gezondheid. De percelen moeten niet gesaneerd worden.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM of met de stad Sint-Truiden.