Site 'Particuliere gronden met historische activiteiten in Bornem'

Waar is de site gelegen?

De site is gelegen op 14 verschillende locaties in de gemeente Bornem. De locaties zijn opgelijst in bijlage 1 van het sitebesluit.

Alle documenten die betrekking hebben op deze site vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Er werden diverse historische activiteiten uitgevoerd, gaande van de exploitatie van een stortplaats tot de opslag van brandstoffen. In bijlage 1 van het sitebesluit wordt per locatie aangegeven welke activiteiten plaatsvonden.

Hoe pakt de OVAM deze site aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat eerstdaags gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

Indien blijkt dat de betrokken eigenaars kunnen vrijgesteld worden,  zal de OVAM een eventuele sanering (pre)financieren.

Algemene uitleg over sites en woonzones vindt u op deze plek.

Wat is de planning?

Het bodemonderzoek start met een verkennend terreinbezoek op elke locatie, dit zal worden uitgevoerd vanaf mei 2017.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.

 

 

Contact

OVAM -Klantenbeheer
015 284 138
woonzones@ovam.be
dossiernummer 76345

Bodemsanerings-
deskundige
TEC (Group Van Voren)