Site oude gasfabriek Maaseik wordt opgewaardeerd na sanering

  • 17 april 2021

Vorige maand startte de OVAM met de ambtshalve bodemsane¬ring van de voormalige gassite in Maaseik. Sinds 1898 was daar een gasfabriek gevestigd. Die werd tussen 1927 en 1930 ontmanteld. De bodem en het grondwater zijn er vervuild met cyanide en teer – afvalstoffen van het winnen van het gas uit steen¬kool. Omdat op de site een garage en duurzame verhardingen aanwezig waren, was er geen direct contact mogelijk met de verontreiniging. Er was dus geen risico voor de gezondheid van de omwonenden.

Veiligheidsmaatregelen

De saneringswerken vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. Een veiligheidscoördinator controleert of die nageleefd worden. Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering nauwgezet op en voert zowel binnen als buiten de werfzone luchtmetingen uit om vluchtige stoffen te detecteren.

Residentie

De ruimte in Vlaanderen is schaars. De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging – zoals voormalige gasfabrieken – de sanering op te starten. We moeten dus slim omgaan met de ruimte die er is en verontreinigde terreinen een nieuwe toekomst geven. In dit geval zal projectontwikkelaar MABU op de gassite in Maaseik de residentie Eyckerpoorte optrekken.