Sites op particuliere gronden in de provincie West-Vlaanderen

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. In het verleden kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen daarom een andere bestemming zoals woon- of landbouwgebied. Ook in het centrum van gemeenten worden gronden waar vroeger activiteiten werden uitgevoerd zoals een garagewerkplaats, nu gebruikt als woning of kleinhandel.

Om deze gronden zo efficiënt mogelijk te onderzoeken, ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op particuliere gronden.

Meer uitleg over sites op particuliere gronden vindt u hier

In de provincie West-Vlaanderen werden volgende sites reeds opgestart:

 

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 138
sites@ovam.be