Snowman

Het SNOWMAN netwerk wordt dé bron van kennis voor duurzame bodems


Het SNOWMAN netwerk is een partnerschap van Europese organisaties dat onderzoek naar duurzame bodems financiert. Het netwerk startte in 2003 als een Europees gefinancierd ERA-Net project. Overal in Europa vindt onderzoek naar bodem en ondergrond plaats. Dit onderzoek wordt echter te weinig onderling afgestemd. SNOWMAN is erin geslaagd met alle deelnemende landen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda en een strategie voor kennisverspreiding te komen. Dit project liep tot einde juni 2009.

De samenwerking tussen verschillende Europese financierders van onderzoek was zo succesvol dat de meerderheid van de deelnemers in 2009 besloot om als zelfstandig netwerk verder te gaan. Het netwerk vormt hét referentiepunt voor alle kennis rond duurzame bodems. Dit gebeurt door enerzijds de opzet van een kenniscentrum, het uitwisselen van onderzoeksgegevens en de verdere ontwikkeling van een Europese onderzoeksagenda. Anderzijds geven we concrete invulling aan kennishiaten door het financieren van onderzoek. De uitwerking van deze doelstellingen gebeurt in werkgroepen. De werkgroep 'Onderzoeksprogramma' bekijkt de integratie van socio-economische insteken in de huidige onderzoeksagenda. De werkgroep 'Kennisverspreiding' koos het thema 'natuurlijke attenuatie' als proefproject om een methodiek voor kennisuitwisseling en -synthese op poten te zetten.

De huidige partners van het netwerk zijn de OVAM (in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) uit Nederland, Agence de l'Environment et de la Maitrise de l'Energie (ADEME) en Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, de l'Energie uit Frankrijk (MEDDE), Swedish Environment Protection Agency (SEPA) uit Zweden. Swedish Research Council (FORMAS) uit Zweden en Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGARNE) uit Wallonië zijn momenteel geaffilieerde leden. In onderstaande korte filmfragmentjes geven enkele vertegenwoordigers van leden hun visie op het netwerk en de toekomst ervan.

Er werden al vier onderzoeksoproepen gelanceerd door het netwerk. Een overzicht van de lopende en afgerond projecten vindt u via de link onderaan. Een vierde onderzoeksoproep was geopend in het najaar van 2012. Hieruit werden drie projecten geselecteerd: Rai-Soilcomp, Balance4P en Urban Soil. Deze projecten zijn gestart in november 2013.

Links

SNOWMAN NETWERK-website

Overzicht lopende en afgeronde projecten

Nieuwsbrief Snowman Network - februari 2014

 

Contact