Soorten bodemverontreiniging

Wat is bodemverontreiniging?

Is de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten, op of in de bodem of opstallen, die de kwaliteit van de bodem op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden.

Hoe kunnen volgende stoffen verontreiniging veroorzaken?

  • asbest
  • cyanide
  • gechloreerde solventen
  • minerale olie
  • PAK
  • zware metalen

De bodem onder uw voeten bestaat uit drie componenten; vaste deeltjes, water en lucht. Een verontreinging kan in het vaste deel van de aarde zitten of in het grondwater. Vluchtige componenten kunnen zich ook gaan ophopen in de bodemlucht. Soms zal verontreiniging in het vaste deel van de aarde (kern) deels gaan oplossen in het grondwater en zich mee gaan verspreiden met de stroming van het grondwater (pluim).