Sorteeranalyse bedrijfsrestafval

In het kader van het uitvoeringsplan 'Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' is in 2017 een eerste sorteeranalyse uitgevoerd. Deze analyse wordt beschouwd als een nulmeting.

In vergelijking met het huishoudelijk restafval is een sorteeranalyse voor bedrijfsrestafval veel moeilijker. De samenstelling van het bedrijfsrestafval verschilt sterk, afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Daarom worden via de nog uit te voeren sorteeranalyses van het bedrijfsrestafval alleen de grote trends rond de aanwezigheid van selectieve stromen in het bedrijfsrestafval opgevolgd.

Voor de sorteringen werd de volgende methode gebruikt: vijf afvalinzamelaars, verspreid over Vlaanderen, namen met een kraan meerdere grepen uit binnenkomende containers met afzet- en rolcontainermateriaal. Dit opgespaarde staal werd gemengd en gereduceerd. Een representatief deel werd dan volledig uitgesorteerd. De resultaten en inzichten van de sorteeranalyse 2017 vindt u terug in het onderzoeksrapport rechts op deze pagina.

Samenstelling bedrijfsrestafval in afzet- en rolcontainers, gewichtspercentages (cijfers 2017)

 

Sorteeranalyse bedrijfsafval afzetcontainer

 

Sorteeranalyse bedrijfsafval rolcontainer