Sorteren in uw bedrijf? Ga van start met Cirkeltips!

  • 14 december 2020

Bedrijven moeten net zoals huishoudens voldoen aan een sorteerverplichting. Dat betekent dat ze hun geproduceerde afvalstoffen zo goed mogelijk moeten sorteren bij de bron met het oog op een kwalitatieve verwerking van de verschillende stromen afvalstoffen en materialen.  

Toch weten veel bedrijven niet welke stromen ze moeten sorteren, hoe ze kunnen besparen op hun afvalfactuur, waarop ze moeten letten als ze een contract afsluiten voor afvalinzameling of -beheer … Cirkeltips.be is een platform van de OVAM dat concrete antwoorden biedt op de vragen van bedrijven: via handige tips, inzicht in de historische afvalproductie en een forum.

Tips op maat

Het eindrapport Sorteeranalyse van bedrijfsafval ingezameld door private inzamelaars (OVAM, 2017) toont aan dat het voor veel sectoren interessant kan zijn om meer met hun afval bezig te zijn:  

Er zijn heel wat sectoren waar veel recycleerbare afvalstromen terechtkomen in het restafval.

Bedrijven betalen daardoor vaak te veel voor hun afval en zouden de afvalinzameling en het afvalbeheer verder kunnen optimaliseren.

Een groot deel van het ingezamelde bedrijfsrestafval bestaat uit recycleerbaar en dus selectief in te zamelen bedrijfsafval. Zo bevat de gemiddelde afzetcontainer met bedrijfsrestafval 56,62 % aan recycleerbaar materiaal, terwijl de gemiddelde rolcontainer 51,77 % aan recycleerbaar materiaal bevat. 

Op Cirkeltips.be kunt u snuisteren in honderden tips op maat van uw bedrijf (zoek op sector of per thema) om het afvalbeleid in uw onderneming aan te pakken. Hieronder vindt u alvast de link naar nuttige tips. In de zoekkolom links kan u aangeven voor welke bedrijfssector u tips zoekt.

Inzicht in uw afvaldata

Als u een account aanmaakt, kunt u veel meer tips bekijken en krijgt u ook inzicht in uw afvaldata die bij de overheid bekend zijn.