Stel je kandidaat voor het team dat het open ruimte netwerk in en rond Brussel bestudeert

  • 19 november 2019

De Vlaamse overheid en het Brussels Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen. 

Een coalitie van het Departement Omgeving, perspective.brussels, het Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en de OVAM, ondersteund door de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, gaat op zoek naar een multidisciplinair onderzoeksteam dat:

  • het bestaande open ruimte netwerk in kaart kan brengen;
  • een samenhangende visie kan uitwerken;
  • voorstellen kan formuleren om de verdere uitbouw en een beter beheer van de open ruimte te operationaliseren.

Ook de bodemkwaliteit is hier van belang. We doen hierbij dan ook een warme oproep aan bodemsaneringsdeskundigen en bodemexperten om aan te sluiten.

Meer info

Raadpleeg: www.ruimtevlaanderen.be