Storten, verbranden en Landfill Mining

Sommige afvalstoffen kunnen ondanks alle inspanningen, niet meer hergebruikt of gerecycleerd worden.

Deze afvalstoffen kunnen enkel nog gestort of verbrand worden.

Dit gebeurt zonder risico voor mens of milieu:

  • bij stortplaatsen worden de afvalstoffen volledig ingekapseld
  • verbrandingsinstallaties hebben een uitgebreide rookgaszuivering, de vrijkomende energie wordt hergebruikt als electriciteit en/of warmte

De overheid bekijkt ook de mogelijkheden om sommige afvalstoffen uit stortplaatsen vroeg of laat te hergebruiken.