Studie veranderingsgericht bouwen

De studie 'veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader' uitgevoerd door VITO, VUB en KU Leuven maakte in de periode 2014-2015 verkenningen voor de Vlaamse bouwpraktijk vanuit dit bouwconcept waarbij men ook tijd, als vierde dimensie inbrengt als ontwerpparameter van een gebouw.

Definitie: Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die er van uitgaat dat de noden en wensen van gebruikers en de maatschappij zullen blijven veranderen. Het doel is dan ook gebouwen te creëren die die verandering efficiënt ondersteunen. 

Het concept ‘dynamisch of veranderingsgericht bouwen’ betekent dat ook de (vierde) dimensie 'tijd' meetelt als ontwerpparameter van een gebouw. Daarmee wil men op termijn de indeling van een gebouw kunnen aanpassen in functie van veranderende behoeften (design for adaptability), met onder meer oog voor materiaalhergebruik of hoogwaardige recyclage (design for disassembly).

gebouw

 

Figuur: de dragende gevelelementen en een minimaal aantal interne kolommen en dragende wanden zorgen voor een grote indelingsvrijheid (cf. multi-inzetbaarheid) van het gebouw. (AZ Groeninge, osar architects).

 

 

Vandaag zetten we samen nieuwe stappen in de transitie naar veranderingsgericht of dynamisch bouwen. Om deze transitie vooruit te duwen zitten heel wat partijen uit verschillende disciplines samen rond de tafel: gebruikers, ontwerpers, aannemers, bouwproducenten etc. Bij zo'n transdisciplinaire aanpak is een vlotte communicatie cruciaal. Daarom hebben we een gemeenschappelijke taal ‘ontwikkeld’. 

Logo Vito
hr logo KUL
Logo VUB