Subsidies herbruikbaar cateringmateriaal

A. Aankoop herbruikbaar cateringmateriaal

Voor wie?

Voor lokale besturen

Wat?

Lokale besturen komen in aanmerking voor 50% subsidie van investeringen in onder andere herbruikbare bekers, wasinstallaties, opbergboxen voor bekers en mobiele tapinstallaties.

Procedure

Subsidieprocedure herbruikbaar cateringmateriaal

Opgelet, indien u een aanvraag indient, hou er dan rekening mee dat de procedure enkele maanden in beslag neemt. Offertes bij leveranciers kunnen pas aangevraagd worden na goedkeuring van het ontwerpdossier door de OVAM.

 

B. Evenementenbegeleiding

Voor wie?

Voor lokale besturen

Wat?

Een twee-jarig traject rond het verduurzamen van een evenement in de gemeente. De opgedane kennis kan nadien opgeschaald worden naar alle festiviteiten in de gemeente. Begeleiding, tips, advies en financiële tegemoetkoming op maat van het evenement.

Procedure

Stuur een mail naar groenevent@ovam.be: beschrijf uw event en motiveer waarom u wil instappen in een duurzaam evenemententraject. Intekenen kan het hele jaar door.

 

C. Projectoproep halve euro

Voor wie?

Voor lokale besturen

Wat?

Proefprojecten van lokale besturen rond preventie en hergebruik van verpakkingen, naast ook selectieve inzameling van verpakkingen. Voor 2021 is hiervoor een budget van 150.000 euro beschikbaar.

Procedure

Lees alles over de aanvraagprocedure, richtlijnen en projectfiche op de website van de halve euro