Subsidies recyclagehub

Het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ streeft ernaar om versneld de omslag te maken naar een maximale circulaire economie. De Vlaamse Regering hechtte daarom op vrijdag 3 september 2021 haar definitieve goedkeuring aan een nieuw steunmechanisme voor ondernemingen die willen investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten. Dit steunmechanisme wordt gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie.  In totaal zal er vanuit de relancemiddelen 30 miljoen euro ter beschikking komen voor de financiering van deze steun. 

De OVAM lanceert hiervoor twee calls. De eerste call loopt van 25 oktober tot 10 december 17u. Medio 2022 volgt een tweede call. De steun richt zich op alle ondernemingen die substantiële investeringen (minstens 500 000 euro) willen doen in recyclagetechnieken die de stand der techniek overtreffen. De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een conventionele recyclagetechnologie, met een maximum steunbedrag van 3 miljoen euro.

EU logo