Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden

Het rapport "Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden"  is het resultaat van een onderzoek naar de marktsituatie van de afvalstoffenverwijdering in Vlaanderen.

Het rapport gebruikt de gegevens van een jaarlijkse enquête aan alle vergunde stortplaatsen en verbrandingsinstallaties die afvalstoffen van derden aanvaarden.
Zowel de stortplaatsen categorie 1, 2 en 3 als de verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke en voor bedrijfsafvalstoffen werden onderzocht.

Stortplaatsen die enkel toegankelijk zijn voor het eigen bedrijfsafval werden niet mee opgenomen in de studie.

Het rapport geeft het gemiddelde tarief en de spreiding ervan per type inrichting.
Mee op basis van de evolutie en perspectieven van de aanvoer en van de restcapaciteiten bij de verschillende inrichtingen zoeken we een verklaring voor de vastgestelde evolutie van de tarieven.

Vooral voor het huishoudelijk en het categorie 2-bedrijfsafval (dit is wat toekomt bij de verbrandingsovens voor huishoudelijke afvalstoffen en bij de stortplaatsen categorie 2) wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de restcapaciteiten en de aanvoer per provincie.
Het rapport biedt zo meer inzicht in de afvaltransporten tussen de provincies en in de verdeling huishoudelijk-bedrijfsafval en in de mate waarbij een intercommunale of een private uitbating hierbij een rol speelt.

Het onderzoek wil een handvat bieden voor het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen. Dat plan wil de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen die naar dezelfde inrichtingen gaan, met name de categorie 2-stortplaatsen en verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen, blijven opvolgen en sturen.
Gegevens zoals restcapaciteiten, aanvoer, tarieven, marktverdeling … vormen een basis voor het verder beleid.