Technisch-wetenschappelijke info

Hier vindt u meer informatie over volgende onderwerpen:

Beleidsondersteunend onderzoek

Staalname en onderzoekstechnieken

Risico-evaluaties en normering

Saneringstechnieken en pilootproeven

Specifieke bodemverontreiniging