Technisch-wetenschappelijke info

Hier vindt u meer informatie over volgende onderwerpen:

Beleidsondersteunend onderzoek

Bodem saneren & gezondheid

Bodemverontreiniging kan een belangrijke impact hebben op de gezondheid. De bescherming van mens en milieu is één van de belangrijkste doelstellingen van het Vlaams bodembeleid. Dit gebeurt enerzijds door het saneren van historische bodemverontreiniging en anderzijds door het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging.

Mogelijke blootstelling aan bodemverontreiniging:

  • Inademing van verontreinigde stofdeeltjes;

  • Inademing van dampen van bodemverontreiniging. Bij bodemverontreiniging met bijvoorbeeld benzine of solventen, komen vluchtige stoffen vrij. Door uitdamping kunnen deze stoffen via de vloer van kelders en funderingen in de binnenlucht van woningen en andere gebouwen terecht komen.

  • Consumeren van groenten die geteeld zijn op verontreinigde grond.

Bodemsaneringsnormen zijn opgesteld.

Achtergrondwaardenkaarten

Staalname en onderzoekstechnieken

Risico-evaluaties en normering

Saneringstechnieken en pilootproeven

Specifieke bodemverontreiniging

 

Ook interessant voor u