Tekst protocol scholen

Integrale tekst protocol scholen

Op 23 augustus 2021 finaliseerden de ministers Zuhal Demir en Ben Weyts de ondertekening van het vervolgprotocol.
Met deze samenwerkingsovereenkomst kan de OVAM vervuilde schoolterreinen in kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terrein.

De OVAM en AGIOn staan in voor de uitvoering.

Rechts op deze pagina vindt u het ondertekende protocol.

 

 

school
protocol scholen
Vervolgprotocol scholen