Terug in omloop

Terug in Omloop: Met maatwerk naar circulaire projecten op brownfields 

Neem deel aan een of meerdere webinars en/of een netwerkevent en kom zo alles te weten over de 5 projecten, het traject, partnerschap en nieuw beleid. 

Waarom?

In het Vlaanderen van morgen gaan we slimmer om met ruimte. Onderbenutte en vaak verontreinigde terreinen – brownfields - een nieuwe toekomst geven, is daarbij ontzettend belangrijk. Bovendien dagen brownfields, en de complexiteit in de herontwikkeling ervan, ons uit om verder te kijken dan de klassieke mogelijkheden. Standaardoplossingen worden ingeruild voor meer doordachte, gedragen en kwaliteitsvolle projecten. 

Hoe?

Met een gezamenlijk initiatief zetten OVAM, het departement Omgeving, VLAIO, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het Team Vlaams Bouwmeester de Pilootprojecten ‘Terug in Omloop (TIO)’ op de rails. Aan de hand van vijf voorbeeldprojecten werd het ontwikkelingspotentieel van verontreinigde terreinen onderzocht en uitgetest. De partners waren er – terecht – van overtuigd dat dat niet langer sectoraal of monofunctioneel kon worden ingevuld. En dus maakten ze de koppeling tussen 3 ambities: 

  • Het realiseren van ruimtelijke transformatie 

  • Het dynamiseren van onderbenutte en verontreinigde terreinen  

  • De circulaire transitie. 

5 Pilootprojecten

De vijf pilootprojecten zijn verontreinigde sites. De bodemproblematiek varieert van behapbaar tot onoplosbaar zonder tussenkomst van de overheid. Ook op vlak van schaal, bestemming, actoren… zijn de projecten zeer divers. 

1. Timelab (Gent Dampoort) groeit bottom-up van een voormalige opslagplaats naar een stedelijk plek voor kunstenaars, maar ook voor innovatieve circulaire bouwconcepten.  

2. Op een vroegere mijnsite in Houthalen-Helchteren wordt op het bedrijventerrein Centrum-Zuid onderzocht hoe bedrijven minder materialen en grondoppervlak kunnen verbruiken door elkaars materiaalstromen te hergebruiken en meer in de hoogte te bouwen. 

 3. In de zone Lageweg in Hoboken worden ongeveer 30 hectare leegstaande fabriekspanden en woningen omgevormd tot een gemengd stadsdeel waar ook nieuwe (maak)bedrijven terecht kunnen.  

4. In de Vilvoordse Havenstraat verrijst mettertijd een fijne volksbuurt op de vandaag gedateerde industriële enclave Broek.  

5. De Potterij in hartje Mechelen transformeert van een voormalige wasserij naar een bruisend circulair laboratorium, mede dankzij de samenwerking met de stad en belendende panden.  

Neem deel aan de webinars

In een serie webinars en een netwerkevent brengen de projectpartners de ervaringen en lessen uit het traject in omloop. Daarom organiseren we 3 korte inspirerende inhoudelijke webinars en 2 werksessies die we integreren in een netwerkevent. 

Volgende 3 webinars werden al georganiseerd. U kan ze hier herbekijken. 

  • Webinar 1: Do 29 april 15u – 17u: Circulariteit in de stad, schaalgroei versus focuszones, grondenbanken, place-making,  rekenen & tekenen.
  • Webinar 2: Do 17 juni 15u – 17u: Tijdelijke invullingen en place making, schaalgroei en schaalkrimp, versnellen en vertragen, en, als onderlaag voor dit alles, het opbouwen van partnerschappen.
  • Webinar 3: Do 24 juni 15u – 17u: Perceelsoverschrijdend werken en het verweven van functies, het creëren van ruimte voor (circulaire) economie en groen.

Hierop volgen nog 2 werksessies.

  • Sessie 4: focus op brownfields – doelgroep lokale besturen en publieke actoren

  • Sessie 5: focus op brownfields – doelgroep private actoren

In sessies 4 en 5 werken we met de doelgroep rond de thema's brownfields, circulaire economie en bodemverontreiniging. We bespreken ook welke ondersteuning hiervoor nodig en beschikbaar is.

We integreren de webinars in een heus netwerkevent (halve dag, tijdstip en plek te bepalen), waar de communicatieproducten van het Terug in Omloop traject gelanceerd worden, maar ook aankondigingen gedaan worden omtrent toekomstig beleid.  

 

Meer info over het netwerkevent volgt eind september 2021

 

Meer weten over Terug in Omloop
Meer weten over brownfields