Terugzenden transporten ikv artikel 22

De afdeling Milieu-inspectie en de OVAM verzorgen in Vlaanderen de opvolging van terugzendingen die onder artikel 22 van de Verordening 1013/2006 (EVOA) vallen. Dit zijn afvaltransporten die met een kennisgeving plaatsvinden maar die niet volgens de kennisgevingsdocumenten, de vervoersdocumenten of het contract kunnen worden voltooid. Verwerkers die dergelijke transporten weigeren, brengen de bevoegde autoriteit(en) hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Deze meldingen kunnen vanaf nu gestuurd worden naar milieu-inspectie.evoa@lne.vlaanderen.be. Dit adres dient enkel voor de melding van transporten die onder artikel 22 van de EVOA geweigerd werden. De verdere afhandeling van het dossier gebeurt door de OVAM of, als er meer handhavend moet worden opgetreden, door de dossierhouder bij de afdeling Milieu-inspectie.