Top Nederland – Vlaanderen over circulaire economie

  • 16 november 2020

Op 26 oktober 2020 ontmoette Vlaams minister Zuhal Demir haar Nederlandse collega Staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een online ontmoeting over circulaire economie. Dit bilaterale gesprek paste in het kader van de vijfde Nederlands-Vlaamse Regeringstop, die dit jaar wegens de coronacrisis volledig virtueel moest plaatsvinden.  

Circulaire ambitie  

Centraal stond de vraag hoe we door samen te werken als buren sterker uit deze crisis kunnen komen. Vlaanderen en Nederland delen gezamenlijk de ambitie om tegen 2050 circulair te zijn. Minister Demir en Staatssecretaris van Veldhoven waren het eens dat circulaire economie meer dan ooit extra stimulansen verdient om het herstel na de Covid-19 crisis vorm te geven, met aandacht voor klimaat en een efficiënt grondstoffengebruik. Beide regeringsleden willen de komende jaren nauwer samenwerken om deze transitie en de totstandkoming van een versterkte (Europese) recyclagehub te realiseren, met als doel onze economieën robuuster en veerkrachtiger te maken.  

Hoe gaan Nederland en Vlaanderen dit aanpakken?  

Concreet engageren beide partijen zich om kennis uit te wisselen, opportuniteiten rond gezamenlijke projecten te detecteren en waar wenselijk beleidsmaatregelen op elkaar af te stemmen of gezamenlijk op te trekken richting het Europese beleidsniveau. De focus ligt daarbij op de volgende speerpunten: duurzame overheidsopdrachten benutten als hefboom, de afzet en het gebruik van gerecycleerde materialen in kunststoffen stimuleren, de hoogstaande recyclage van een aantal specifieke afvalstromen stimuleren en verdere mogelijkheden van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)  onderzoeken.  

Meer informatie  

Lees hier de volledige slotverklaring.