Transportbrandstoffen

Gesmolten dierlijke vetten of gebruikte frituurvetten en -oliën worden gebruikt voor de productie van biodiesel. Biodieselproductie op basis van dierlijke bijproducten moet gebeuren in een hiervoor erkend bedrijf.

Bijproducten van de biodieselproductie, zoals glycerine, moeten blijven voldoen aan de voorwaarden van de Verordening Dierlijke Bijproducten.