U bent particulier?

Wat is (A)EEA ?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. AEEA is dus alle elektrische en elektronische apparatuur die door een huishouden of een bedrijf wordt afgedankt.

Klik hier voor een overzicht van de apparatuur die onder de wetgeving AEEA valt

terug

Is AEEA gevaarlijk afval?

Als AEEA gevaarlijke onderdelen of componenten bevat is het gevaarlijk afval. AEEA moet verplicht gedepollueerd en gedemonteerd worden door vergunde verwerkers. De verschillende afvalstromen die na depollutie en demontage ontstaan moeten verder gerecycleerd worden.

Voorbeelden van schadelijke onderdelen:

 • In koel- en vriesapparatuur en andere grote toestellen: koelmiddelen met CFK’s of halonen, CFK-houdende olie, PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars …;

 • In kleine toestellen: (oplaadbare) batterijen, PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen, asbest in oude apparaten met temperatuuroverdracht (strijkijzer, waterkoker,…), nikkel cadmium batterijen …;

 • In audio- en videoapparatuur: beeldschermen, batterijen, TL-lampen …;

 • In ICT-apparatuur: beeldschermen, LCD-schermen …;

 • In verlichtingsarmaturen: PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen … .

Meer info over wanneer onderdelen of componenten gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

terug

Wat is de aanvaardingsplicht voor AEEA?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van AEEA. Zij zijn verplicht om van de klant het afgedankte product terug te nemen. Hiervoor geldt het principe “1 voor 1”, wat wil zeggen dat de winkelier verplicht is om het afgedankte product terug te nemen, maar enkel wanneer de klant een nieuw vergelijkbaar product aankoopt. Bij andere inzamelkanalen, zoals het recyclagepark of de kringloopcentra kunt u als particulier steeds gratis terecht met uw AEEA.

terug

Waar naartoe met uw AEEA?

Als particulier hebt u de volgende mogelijkheden om u te ontdoen van uw AEEA:

 • Kringloopcentrum

  Met uw AEEA kunt u gratis terecht bij de kringloopcentra. Sommige kringloopcentra aanvaarden alleen maar herbruikbare toestellen. Voor meer inlichtingen en adressen van kringloopcentra: www.dekringwinkel.be of op het telefoonnummer 03 281 03 30.
   

 • Winkelier

  Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig product is uw winkelier verplicht om uw AEEA gratis te aanvaarden. Bij winkels met een verkoopoppervlakte van ten minste 400m² geldt het principe “1 voor 0”, wat wil zeggen dat u er gratis uw heel kleine AEEA (< 25cm (gsm, tablet, scheerapparaat, ...)) kunt achterlaten zonder een nieuw gelijkaardig product te kopen. Er zijn ook winkels met een verkoopoppervlakte voor EEA van minder dan 400 m² die de gratis terugname van heel klein AEEA aanbieden zonder dat ze dit verplicht zijn. Zo kan u met uw klein AEEA naast de elektro-winkels ook gratis terecht in verscheidene supermarkten en doe-het-zelf zaken.
   

 • Recyclagepark

  Als particulier kunt u steeds gratis terecht op het recyclagepark met uw kleine en grote AEEA.
   

 • Geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

  U kunt uw AEEA laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.
   

 • Vergunde verwerker
  U kunt uw AEEA zelf naar een vergunde verwerker voor AEEA afvoeren.

terug