Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichtconvenanten, MBO's,
beheersorganismen ...

UPV Vlaanderen - Nieuw

Aanvaardingsplicht Matrassen gestart

Vanaf 1 januari 2021 geldt de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen. Dit geldt zowel voor de huishoudelijke als voor de professionele markt (hotels, vakantieparken, ziekenhuizen, woonzorgcentra...). De producenten/invoerders dragen de verantwoordelijk voor het beheer van afgedankte matrassen en het behalen van de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen. Voor de praktische uitvoering werd een aanvaardingsplichtconvenant afgesloten met de sector en Valumat als beheersorganisme opgericht.  

pdf bestandAVPC tot 1.01.2029 (7.46 MB)

 

Ondertekening AVP-convenant Afvalolie

Op 26 februari 2020 trad de tweede Aanvaardingsplichtconvenant in werking. Na afvalbanden is nu ook voor afvalolie de MBO vervangen door een AVP-convenant. De convenant zet verder in op de uitstekende inzameling van afvalolie en legt strengere verwerkingsdoelstellingen op. De producenten vertrouwen nog steeds op Valorlub voor de praktische invulling van hun aanvaardingsplicht.

pdf bestandAVP-Convenant Afvalolie (7.59 MB)

 

Ondertekening AVP-convenant Afvalbanden

Op 19 november 2019 plaatsten de OVAM en de diverse bedrijfssectoren hun handtekening onder de Aanvaardingsplichtconvenant Afvalbanden. Met de convenant zijn afspraken vastgelegd om de praktische invulling van de aanvaardingsplicht te organiseren.  Recytyre blijft op post als beheersorganisme.  Hoge inzameling en verwerking garanderen en daarnaast verdere stappen zetten richting een circulair model voor banden, zijn de uitdagingen voor de komende jaren. 

pdf bestandAVP-convenant Afalbanden.pdf (8.85 MB)

 

Studie over de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van de OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)