Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Stand van zaken

Aanvaardings-
plichten, MBO's,
beheersorganismen,
evaluatierapporten ...

Lopende consultaties

U kunt op 2 momenten in de totstandkoming van een MBO uw stem laten horen.

Blijf op de hoogte!
UPV Vlaanderen - Nieuw

Consultatie ontwerp MBO Batterijen en MBO Batterijen HEV

Voor de aanvaardingsplicht op batterijen werden 2 MBO's voorbereid. Er is een nieuwe MBO rond het inzamelsysteem van Bebat voor alle types van batterijen en er is een specifieke MBO over batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen. Febelauto zal hiervoor als beheersorganisme optreden. Producenten van dit type batterij hebben dus de keuze om een van beide MBO's te onderschrijven.

De OVAM nodigt u uit om over deze documenten uw visie of opmerkingen kenbaar te maken tussen 23 maart en 23 april 2018. Dit kan via mail naar mbo@ovam.be. De OVAM onderzoekt alle reacties en stelt hierover een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

pdf bestandMBO batterijen.pdf (205 kB)

pdf bestandMBO batterijen HEV.pdf (214 kB)

 

Consultatie ontwerp MBO Afgedankte voertuigen en startnota MBO Afgewerkte olie

Zowel over de ontwerp MBO Afgedankte voertuigen als over de startnota Afgewerkte olie moet de Vlaamse Regering binnenkort een beslissing nemen. De OVAM nodigt u uit om over deze documenten uw visie of opmerkingen kenbaar te maken tussen 12 januari en 12 februari 2018. Dit kan via mail naar mbo@ovam.be. De OVAM onderzoekt alle reacties en stelt hierover een verslag op dat wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

pdf bestandMBO Afgedankte voertuigen (166 kB)

pdf bestandStartnota MBO Afgewerkte olie (83 kB)

Goedgekeurde startnota's MBO's

Op 21 april 2017 keurde de Vlaamse Regering de startota's voor de MBO's afgedankte voertuigen en afgedankte batterijen van HE auto's goed. De startnota motiveert de beleidskeuze en beschrijft de belangrijkste doelstellingen en krachtlijnen. Op basis van de startnota worden de onderhandelingen met de sector opgestart. Ook rond de MBO batterijen lopen nog onderhandelingen met de sector.

pdf bestandStartnota MBO afgedankte voertuigen.pdf (115 kB)

pdf bestandStartnota MBO batterijen aandrijving HE-auto's.pdf (127 kB)

pdf bestandStartnota MBO batterijen.pdf (138 kB)

Studie naar de rol van beheersorganismen

studie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarktOp vraag van OVAM bestudeerde Ernst&Young i.s.m. RDC de rol van de beheersorganismen in de afvalmarkt. De studie analyseert de vraag of de huidige invulling van de aanvaardingsplicht via de beheersorganismen economisch efficiënt en juridisch conform verloopt. De onderzoekers komen tot een positief oordeel maar schetsten ook enkele interessante aanbevelingen.

pdf bestandStudie naar de rol van beheersorganismen in de afvalmarkt.pdf (795 kB)

pdf bestandSynthese NL.pdf (1.38 MB)

pdf bestandSynthese FR.pdf (1.39 MB)

pdf bestandSynthese ENG.pdf (1.39 MB)

 

UPV - Nieuw

EPR in de Circular Economy Package

Guidance on EPRDe Europese Commissie heeft eind 2015 haar Circular Economy Package uitgebracht. Hierin zitten ook wijzigingen aan de Europese regelgeving over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De voorstellen zijn gebaseerd op de studie 'Development of guidance on EPR' die BIO by Deloitte uitvoerde in opdracht van de Europese Commissie.

Studie BIO by Deloitte: epr.eu-smr.eu

Circular Economy Package: ec.europa.eu/environment/circular-economy

OECD Updated Guidance on EPR

De OECD heeft een updated Guidance on EPR uitgebracht. OECD rapport

Meer info: www.oecd.org/env/extended-producer-resonsibility-9789264256385-en.htm

ACR+ EPR Club

EPR club heeft haar programma voor 2017 gelanceerd. 

Meer info: www.eprclub.eu