Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: ontwerp van aanpassing

  • 17 januari 2019

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank een nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM berekende het effect van de nieuwe clustering op de doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Dat gebeurde in overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Interafval. De doelen wijzigen voor heel wat gemeenten licht tot stevig.

Op maat

Wat voorafging: op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Een van de nieuwigheden in dat plan was de berekening van de doelstellingen voor restafval op maat van elke gemeente. Die doelstellingen werden bepaald op basis van de Belfius-indeling waartoe de gemeenten behoorden. Op dat moment was de Belfius-indeling van 2007 de recentste die beschikbaar was. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan aan dat zodra er een actualisering zou komen, het effect op de doelstellingen in kaart zou worden gebracht. Het Uitvoeringsplan voorzag de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.

Openbaar onderzoek

De OVAM vindt het werken met clusters en doelstellingen op maat van de lokale besturen en de burgers nog steeds een meerwaarde. Daarom stellen we aan de Vlaamse Regering een aanpassing voor van het Uitvoeringsplan.

Via deze link vindt u de teksten uit het plan die een wijziging ondergaan. Er loopt een openbaar onderzoek van 14 januari tot en met 13 maart. Tijdens die periode kunt u bezwaren of opmerkingen bij het ontwerp van wijziging mailen naar plan@ovam.be, of per brief sturen naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.