Uitwisseling digitale gegevens

Sinds 1 januari 2012 gebeurt de uitwisseling van digitale gegevens tussen de bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM via een webloket.
Er worden digitale gegevens doorgestuurd naar de OVAM, maar er kan ook een hoop nuttige informatie uit het webloket gehaald worden.

De handleidingen van het webloket vindt u terug bij Publicaties.
Een link naar veelgestelde vragen en antwoorden over het webloket vindt u hier.

Naar OVAM

In het webloket kunt u:

 • Een XML-bestand aanmaken.

 • Een eigen XML-bestand opladen. Dit XML-bestand kan uit eigen programma's of programma's van softwareleveranciers komen. Momenteel bieden ITWorks en i-Theses hiervoor programma's aan.

 • Een XML-bestand automatisch laten controleren voor indiening bij de OVAM. Door deze automatische controles krijgt de bodemsaneringsdeskundige directe feedback over de digitale dataset.

 • Een digitale dataset (XML, PDF, GIS) aan de OVAM bezorgen.

Digitale dataset is verplicht bij alle opdrachttypes

Alle opdrachttypes moeten digitaal aangeleverd worden onder de vorm van een XML-bestand. De standaardprocedures geven aan wat er verder nog aangeleverd moet worden voor de verschillende opdrachten (XML, PDF, GIS).

XML

De recentste versie van het XML-formaat voor de gegevensuitwisseling van opdrachten is terug te vinden bij de referentielijsten in het webloket.

In het XML-formaat voor de opdrachten kan men ook volgende XML-bestanden integreren:

 • de analyseresultaten van de labo's. Het formaat voor deze gegevensuitwisseling is datgene dat in 2008 werd gepubliceerd. (Zie: "Technische specificaties analyse-xml" bij de publicaties rechts op deze pagina.)

 • de gegevens van de boorbeschrijvingen. Dit formaat is bepaald volgens de DOV-standaard.

Van OVAM naar de bodemsaneringsdeskundigen

Verder werken op bestaande opdrachten

Wanneer een nieuwe opdracht wordt aangemaakt aan de hand van een eerder ingediende opdracht, kunnen gegevens zoals profielen, gronden, verontreinigingen en saneringen hergebruikt worden. Hierdoor moeten tal van gegevens niet opnieuw worden ingegeven.
Wij vragen dan ook om steeds verder te werken op een bestaande opdracht wanneer u een nieuwe opdracht moet aanmaken in een bestaand dossier. Gebruik hiervoor de knop "Aanmaken nieuwe opdracht a.d.h.v. geselecteerde opdracht".

Bij de aanmaak van opdrachten in het webloket is het belangrijke dat men verder werkt op een bestaande opdracht van het juiste opdrachttype. Enkel op deze manier kunnen de gegevens van de verontreinigingen hergebruikt worden en kan de sanering correct aangemaakt en aangevuld worden.

 • Een oriënterend bodemonderzoek (OBO), beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) volgt op een eerder uitgevoerd bodemonderzoek indien aanwezig;

 • Een (beperkt)bodemsaneringsproject ((b)BSP) volgt op een BBO of OBBO
  Een aanvulling of correctie van een bodemsaneringsproject moet ook steeds aangemaakt worden aan de hand van een BBO of OBBO. Een BSP aangemaakt aan de hand van een eerder ingediend BSP wordt niet doorgestuurd via het webloket. Wel is het mogelijk om het XML-bestand van het eerder ingediende BSP op te laden, aan te passen en door te sturen via het webloket.

 • Een kwaliteitsplan (KP) volgt op een BSP;

 • Een tussentijds rapport (TTR) volgt op een KP of TTR;

 • Een eindevaluatieonderzoek (EEO) volgt op een KP of TTR;

 • Een tussentijds rapport nazorg (TRN) volgt op een EEO.

Status opvolgen

Elke bodemsaneringsdeskundige kan de status van de opdrachten die hij heeft doorgestuurd opvolgen via het webloket.

Zoeken op dossiers

In het webloket kan de bodemsaneringsdeskundige zoeken naar dossiers. Een overzicht van de uitgevoerde opdrachten met hun status wordt getoond.

Sinds 1 september 2014 zijn er bijkomende zoekparameters beschikbaar voor het zoeken naar dossiers.
U kan nu ook zoeken op criteria van verontreinigingen, saneringen en profielen.
Deze bijkomende zoekcriteria zijn onder meer het gevolg van het beschikbaar maken van de Kennisdatabank voor Bodemsanering voor bodemsaneringsdeskundigen.

Opgelet, standaard staan deze zoekcriteria dicht geklapt. U kan ze openen door op de groene titelbalk 'Verontreiniging', 'Sanering' of 'Profielen' te klikken.

Zoeken naar een dossier in een bepaalde regio is ook mogelijk via het geoloket.

Opvragen van digitale gegevens bij de OVAM

De deskundige kan de digitale gegevens (XML, GIS, PDF en briefwisseling gekoppeld aan het rapport) van reeds beoordeelde opdrachten aanvragen. Na verwerking van de aanvraag stelt de OVAM ze ter beschikking.

De XML, GIS en de briefwisseling van een opdracht zijn gratis te verkrijgen.
De PDF-bestanden zijn tegen betaling:

 • Voor het verstrekken van informatie van een rapport dat al volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 50 euro per rapport (in PDF-formaat).
 • Voor het verstrekken van informatie uit een rapport dat nog niet volledig werd gedigitaliseerd in het Grondeninformatieregister is de prijs 100 euro per rapport (in PDF-formaat).

Maandelijks wordt een factuur verstuurd voor de aangevraagde PDF-bestanden.

Raadplegen van digitale gegevens (XML)

De digitale gegevens (XML) van reeds beoordeelde opdrachten uit de databank kunnen gratis geraadpleegd worden in het webloket.
Deze info kan gebruikt worden bij het behandelen van een dossier. Het is niet de bedoeling dat deze XML's gebruikt worden als start voor een vervolgopdracht!

Hoe kan een XML-export van een opdracht gemaakt worden:

 • Ga naar het scherm 'Zoeken dossiers/opdrachten'.
 • Ga naar het gewenste dossier en open de lijst van opdrachten van dat dossier.
 • Selecteer de opdracht en ook de verklaring en klik op de knop 'Raadplegen opdracht'.
 • De opdracht wordt getoond in de lijst 'Geraadpleegde opdrachten'.
 • Deze opdrachten kunnen niet doorgestuurd worden naar de OVAM en ze mogen niet gebruikt worden als basis voor een nieuwe opdracht!