Veel gestelde vragen - certificatie-instellingen

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

Hoe verloopt de procedure tot het bekomen van de erkenning?

Wat zijn de taken van een erkende certificatie-instelling asbest?

Hoe kan ik mij kandidaat stellen?

Instanties die zich kandidaat willen stellen voor een traject tot erkende certificatie-instelling asbest kunnen dit melden via het webformulier op www. asbestinfo.be.

Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

De erkenningsvoorwaarden zijn momenteel als ontwerpbepalingen opgenomen in het lopende wijzigingstraject Vlarema. De OVAM zal bilateraal met elke kandidaat certificatie-instelling bekijken of ze aan deze erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen. De klemtoon ligt op een vzw-structuur met onafhankelijkheid in werking en bestuur t.o.v. bedrijven actief in de sector van asbestinventarisatie.

Hoe verloopt de procedure tot het bekomen van de erkenning?

De erkenningsvoorwaarden en de vormelijke procedure tot het bekomen van de erkenning zijn momenteel als ontwerpbepalingen opgenomen in het lopende wijzigingstraject Vlarema. De OVAM zal bilateraal met elke kandidaat certificatie-instelling bekijken of ze aan deze erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen en in een vervolgtraject met alle overblijvende kandidaat certificatie-instellingen de operationalisering voorbereiden. De formele erkenning kan pas uitgereikt worden na publicatie van het gewijzigd Materialendecreet en Vlarema (medio 2021).

Wat zijn de taken van een erkende certificatie-instelling asbest?

Als erkende certificatie-instelling oefen je minimaal volgende taken uit binnen de erkenning:

  • het organiseren van de verplichte opleiding met praktijkgedeelte en het afnemen van het examen (al dan niet ism externe partners);
  • het uitreiken en real-time beheren van persoons- en procescertificaten (respectievelijk de geslaagde asbestdeskundige en het bedrijf waarvoor ze in dienst zijn);
  • vervullen van een eerste lijnloket voor adviesverlening en ondersteuning van aangesloten certificaathouders;
  • uitvoeren van desk- en veldcontroles van opgemaakte asbestattesten (audits);
  • het beheren van een klachtenregister en controle- en sanctioneringsdossiers (schorsing, opheffing certificaten);
  • het organiseren van een jaarlijkse verplichte bijscholing en periodieke informatiedeling naar de aangesloten leden;

Een erkende certificatie-instelling asbest zal de OVAM steeds inzage moeten kunnen verlenen tot haar informatiebeheersystemen m.b.t voormelde taken.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.