Veel gestelde vragen in verband met aanvragen van bodemattesten

Het webloket ‘aanvraag bodemattesten’ wordt zeer veel gebruikt voor het digitaal aanvragen van bodemattesten. In sommige gevallen zullen de bodemattesten evenwel niet worden afgeleverd.

1.  Wachten op onderzoek aangevinkt

 

Aanvraag bodemattest wachten op onderzoek afb 1

Indien u het vinkvakje ‘er werd recent (minder dan 20 dagen geleden) een bodemonderzoek voor tenminste één van deze gronden aan de OVAM doorgestuurd‘ aanvinkt, komt deze aanvraag bij de OVAM in een wachttabel terecht. Pas nadat er een bodemonderzoek voor één van deze percelen is toegekomen, zal deze aanvraag worden behandeld.
Heeft u dit vakje per vergissing aangevinkt, dan kan u dit na het doorsturen niet meer zelf verwijderen. Om dit uit te vinken, kan u een mail sturen naar bodem@ovam.be waarin u het aanvraagnummer van het bodemattest vermeldt. De OVAM zal vervolgens uw aanvraag activeren.

2.  Uw aanvraag is nog niet aan de OVAM overgemaakt

Het is mogelijk dat u een aanvraag heeft aangemaakt maar dat deze (nog) niet werd doorgestuurd naar de OVAM voor de behandeling.

U kan dit zelf nagaan door in het zoekscherm ‘zoeken attestaanvraag’ bij de status ‘Nog niet doorgestuurd aan de OVAM’ in te geven. Zorg dat er ook niets is ingevuld bij ‘postkamdatum’.

 

Aanvraag bodemattest lopende rekening afb 1

De reden van niet doorsturen kunnen zijn:

  • Er is geen kadastraal perceel toegevoegd aan de aanvraag.

 

Aanvraag bodemattest aanvraag details afb 2

Voeg het kadastraal perceel toe via de ‘+’ knop. Ga vervolgens over tot betaling van de aanvraag.

  • Er is niet overgegaan tot het betalen van de aanvraag

 

Er is niet overgegaan tot het betalen van de aanvraag

Aan de aanvraag hangt een kadastraal perceel maar in het luik ‘Betaling’ staat bij de status betaling ‘niet betaald’ aangegeven. U dient de betaling in orde te maken via de knop ‘betalen/doorsturen naar OVAM’.

3.  Nakijken van het saldo

Het saldo op uw lopende rekening kan u op meerdere manieren raadplegen

  • Onder het tabblad beheer

 

Aanvraag bodemattest bheer lopende rekening afb 4

Daar kan u een overzicht vinden van de betalingen evenals het huidige saldo.

  • Op het scherm zoeken attestaanvragen

 

Aanvraag bodematest lopende rekening afb x
  • Op het scherm aanmaken attestaanvragen

 

Aanvraag bodemattest aanvraag details afb 6

4.  Geld storten op de lopende rekening

Bodemattesten kunnen enkel afgeleverd worden indien er voldoende saldo op de lopende rekening staat. Is het saldo ontoereikend, dan kan er niet tot betaling overgegaan worden. De lopende rekening dient dan aangevuld te worden.

Schrijf hiertoe een bedrag over naar het rekeningnummer van de OVAM (BE17-3751-1171-8821 BIC BBRUBEBB). Vul bij de overschrijving enkel het nummer van uw lopende rekening in in het luik van de gestructureerde mededeling. Indien u andere gegevens invult, kan de overschrijving niet uitgevoerd worden.

Hou er rekening mee dat het enige dagen duurt vooraleer het bedrag is overgezet op uw lopende rekening.

Het nummer van uw lopende rekening kan u vinden op uw facturen. De facturen kan u vinden onder het luik ‘Beheer’. De lopende rekening heeft volgend kenmerk ‘403/xxxx/xxxxx’

 

Aanvraag bodemattest beheer lopende rekening afb 7