Veel gestelde vragen - landbouwers

Welke werken worden uitgevoerd door de OVAM?

Waarom mag enkel het dak afgevoerd worden?

Hoe weet ik of het om asbesthoudende daken gaat?

Hoeveel bedraagt de subsidie of ondersteuning?

Ik heb mijn asbestdak reeds afgevoerd en heb daar een factuur van. Kan ik een tegemoetkoming of premie krijgen?

Ik heb mijn asbestdak reeds gedemonteerd, maar nog niet afgevoerd. Kan ik berop doen op de OVAM voor het ophalen van de asbestplaten?

Mag ik ook het dak van mijn woning afvoeren?

Ik heb nog reserve platen liggen voor in geval van lek of breuk. Mogen die mee afgevoerd worden?

Ik ben gepensioneerde land- of tuinbouwer. Kan ik ook beroep doen op de dienstverlening door de OVAM voor afvoer van golfplaten of leien?

Ik ben tuinbouwer maar ik heb geen landbouwnummer. Kan ik beroep doen op deze dienstverlening?  

Ik ben particulier eigenaar van een gebouw dat vroeger gebruikt werd voor landbouwactiviteiten. Kan ik ook beroep doen op de OVAM voor afvoer van golfplaten of leien van het dak?

Welke documenten/gegevens heb ik nodig om een aanmelding te doen? 

Hoe lang is mijn aanmelding geldig?  

Zitten er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij de container? 

Mag ik zelf de golfplaten verwijderen?

Zijn er nog andere subsidies?

Hebt u nog vragen?

 

Welke werken worden uitgevoerd door de OVAM? 

De OVAM staat in voor het inzamelen en verwerken van de daken in asbestcement (leien of golfplaten). Dat wil zeggen: het transporteren van de gevulde containers naar een erkende stortplaats of inzamelaar (= bronophaling).  

Enkel het transport en de afvalverwerking vallen onder deze dienstverlening; het naar beneden halen van het dak, en het vullen en afsluiten van de container niet. Daarvoor moet u een aannemer aanstellen (die beschikt over werknemers met een “attest eenvoudige handelingen”), of u moet zelf instaan voor de ontmanteling, mits in achtneming van de gepaste voorzorgsmaatregelen bij verwijdering van asbestplaten of -leien.  

Meer info in de brochure ‘Stappenplan naar een asbestveilig landbouwdak’.

Waarom mag enkel het dak afgevoerd worden?

De focus van het landbouwprotocol ligt op de afvoer van asbesthoudende golfplaten en leien afkomstig van het dak. Met het sectorprotocol landbouw zet de OVAM in op grote oppervlaktes landbouwdaken die verweren (door weersinvloeden en veroudering) in het leefmilieu. Een vierde van het totaal aantal m² dakoppervlakte behoort immers tot de landbouwsector. Andere asbestmaterialen die niet afkomstig zijn van het dak, worden niet meegenomen. Die keuze is gemaakt omdat landbouwdaken blootgesteld zijn aan weersinvloeden. Door regen en wind, en ook door trillingen, raakt de cementmatrix waarin de asbestvezels vastzitten, gedegradeerd. De golfplaten en leien geven op die manier steeds meer asbestvezels vrij aan de lucht en regen. De daken zijn dus de hoogste prioriteit.  

Hoe weet ik of het om asbesthoudende daken gaat? 

Cementen golfplaten of leien van voor 1990 zijn altijd asbesthoudend. Tussen 1990 en 2001 kwam er een verbod op de productie en het gebruik van deze toepassingen en werden er ook asbestvrije cementen golfplaten en leien geproduceerd. In deze periode kan u dus beide materialen aantreffen. Op deze pagina vindt u tips terug hoe u het verschil kan zien: Asbestdaken en -gevels - OVAM 

Bij twijfel kan u altijd een staal laten analyseren door een erkend asbestlabo: Groep 6 - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be) 

Hoeveel bedraagt de subsidie of ondersteuning? 

Het gaat niet om een subsidie die aangevraagd moet worden. De OVAM organiseert zelf de inzameling van de daken in asbestcement via een eigen contract met een inzamelaar. De OVAM financiert dus de volledige kost van het komen ophalen en verwerken of storten van het asbestafval, en dit voor 100%. Op die manier werken wij aan totale ontzorging voor de landbouwer. 

Ik heb mijn asbestdak reeds afgevoerd en heb daar een factuur van. Kan ik een tegemoetkoming of premie krijgen?  

De ondersteuning die de OVAM aanbiedt aan land- en tuinbouwers is geen subsidie, noch premie, maar een dienstverlening. De OVAM organiseert zelf de inzameling van het asbestafval via een aangestelde inzamelaar. Als de afvoer van de platen/leien al uitgevoerd is, kan u geen beroep meer doen op deze ondersteuning.  

Ik heb mijn asbestdak reeds gedemonteerd, maar nog niet afgevoerd. Kan ik beroep doen op de OVAM voor het ophalen van de asbestplaten? 

Gelieve ons te contacteren via het contactformulier als de asbestdaken er recentelijk zijn afgehaald, maar nog niet zijn afgevoerd. De platen moeten van het gebouw afkomstig zijn waarop een dakbedekking is verwijderd na 1/1/2021. Dus als het dak al voor 2021 gedemonteerd werd, past dit niet binnen het protocol. Het is niet de bedoeling dat asbestplaten die al jaren geleden gedemonteerd zijn, via deze weg afgevoerd worden.  

Mag ik ook het dak van mijn woning afvoeren?  

Nee, het dak van uw woning kan u niet mee afvoeren via deze ophaaldienst. Enkel de asbestdaken van landbouwgebouwen mogen afgevoerd worden.  

Er wordt een uitzondering gemaakt voor woningen die onderdeel zijn van het gebouw waarin landbouwactiviteiten plaatsvinden. Wanneer het om 1 dakstructuur gaat, kan dat deel van het dak dat boven de woning zit, wel mee afgevoerd worden.  

Voor het verwijderen van een asbestdak van een losstaande woning, of met een afzonderlijke dakstructuur kan u beroep doen op de bronophalingsprojecten van de gemeente: Ondersteuning en subsidies - OVAM  

Ik heb nog reserve platen liggen voor in geval van lek of breuk. Mogen die mee afgevoerd worden?  

Reserveplaten kunnen net als tussenschotten van varkensstallen en andere asbestmaterialen, niet mee afgevoerd worden via dit protocol. U kan wel een aparte container bestellen de inzamelaar. Deze beperking is er om maximaal kansen te geven aan zoveel mogelijk landbouwers om deel te nemen aan het protocol.  

Ik ben gepensioneerde land- of tuinbouwer. Kan ik ook beroep doen op de dienstverlening door de OVAM voor afvoer van golfplaten of leien? 

Ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep zullen zich kunnen aanmelden als zij beschikken over een landbouwnummer (toegekend door van Landbouw en Visserij). Het landbouwnummer is tot 10 jaar na pensionering nog steeds beschikbaar. 

Ik ben tuinbouwer maar ik heb geen landbouwnummer. Kan ik beroep doen op deze dienstverlening?  

Om beroep te kunnen doen op deze dienstverlening moet u beschikken over een exploitatienummer en een landbouwnummer. Dat kan u aanvragen bij het agentschap Landbouw en Visserij.  

Ik ben particulier eigenaar van een gebouw dat vroeger gebruikt werd voor landbouwactiviteiten. Kan ik ook beroep doen op de OVAM voor afvoer van golfplaten of leien van het dak? 

Nee, helaas, kan u hiervoor geen beroep doen op deze dienstverlening van de OVAM. Mogelijks is er wel ondersteuning via de lokale overheid. U leest er alles over op onze website.  

Welke documenten/gegevens heb ik nodig om een aanmelding te doen?  

  • Landbouwnummer 
  • Exploitatienummer 
  • Contactgegevens (telefoon en emailadres) 
  • Adres van ophaling van de dakplaten in asbest 
  • Schatting oppervlakte asbestdak 

Hoe lang is mijn aanmelding geldig?  

De aanmelding is 1 jaar geldig. Daarna zal u zich opnieuw moeten aanmelden.  

Zitten er persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) bij de container?  

Nee, daar moet u zelf nog in voorzien voor tijdens de ontmanteling. U kan die aanschaffen bij de bouwhandel of de doe-het-zelf-zaken. Let erop dat u een mondmasker aanschaft van het type FFP3, NPF 50. Het is voorzien van een neusklem en uitademventiel. Dat geeft iets meer ademluxe, en zo vermijdt u dat u het masker moet afzetten omdat u in ademnood komt.  

Meer info in de brochure ‘Stappenplan naar een asbestveilig landbouwdak’. 

Mag ik zelf de golfplaten verwijderen?  

Ja, u mag de golfplaten zelf verwijderen. Het is niet verplicht om het dak te laten verwijderen door een aannemer of erkende asbestverwijderaar. Indien u besluit om de asbestplaten zelf te verwijderen, moet u uiteraard de veiligheidsvoorschriften in acht nemen: Asbest correct verwijderen en afvoeren - OVAM 

Lees ook de brochure ‘Stappenplan naar een asbestveilig landbouwdak’. 

Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbestplaten te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar of een aannemer die beschikt over werknemers met een attest ‘eenvoudige handelingen’. 

Zijn er nog andere subsidies?  

Ondersteuning via de lokale overheid: Ondersteuning en subsidies - OVAM 

Vlif:  

Landbouwers kunnen van 30% VLIF-steun genieten voor vernieuwing van asbestdaken. Het gaat dan niet over de asbestverwijdering, maar enkel over ‘korting’ op het plaatsen van nieuwe dakbedekking en het vervangen van de dakstructuur. 

VLIF-steun voor de land- en tuinbouw | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)

Fluvius:  

Verwijdert u tijdens renovatiewerken asbesthoudende materialen van de dakbedekking of het onderdak, of van de gevelbekleding van de buitenmuur dan kan u in aanmerking komen voor een verhoging van het premiebedrag voor dakisolatie of buitenmuurisolatie. De verhoging van het premiebedrag is van toepassing voor zowel woon- als niet-woongebouwen. 

 Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie voor ondernemingen | Fluvius 

Hebt u nog vragen? 

Contacteer ons via het contactformulier

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.