Veelgestelde vragen - gecertificeerde asbestdeskundigen

Wanneer heb ik een certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig?

Wie kan gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie worden? Hoe kan ik een certificaat behalen?

Moet ik ergens bij aangesloten zijn?

Ik ben reeds asbestdeskundige, moet ik de opleiding nog doen?

Kan ik als preventie-adviseur of milieucoördinator asbestattesten opmaken?

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor de opleiding?

Hoeveel kost de opleiding?

Hoe lang duurt de opleiding?

Wanneer kan ik me aanmelden voor de opleiding?

Heb ik een bepaald diploma nodig om aan de opleiding te kunnen starten?

Wanneer heb ik een certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig?

In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren.

Wie kan gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie worden? Hoe kan ik een certificaat behalen?

De regelgevende bepalingen met de eisen waaraan een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie moet voldoen zijn in voorbereiding (voorontwerp wijziging Vlarema). In de loop van 2021 is de publicatie via een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema voorzien.

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest een certificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Ze beschikken over de basiskennis door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie bekomen een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door de certificatie-instelling.

Moet ik ergens bij aangesloten zijn?

Gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie beschikken over een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door de certificatie-instelling.

De asbestdeskundigen inventarisatie die beschikt over een persoonscertificaat zal zich dus niet rechtstreeks kunnen aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest.

Ik ben reeds asbestdeskundige, moet ik de opleiding nog doen?

Elke kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet de verplichte opleiding volgen die georganiseerd wordt door de erkende certificatie-instelling asbest. De verplichte opleiding omvat zowel een theoretisch luik als een praktijkgedeelte. De nadruk ligt op de uitvoering van een asbestinventarisatie conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage via de webtoepassing van de OVAM.

Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Ze beschikken hierover door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum. De OVAM publiceerde het “Overzicht basiskennis asbest” als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Een asbestdeskundige die al actief is op het vlak van asbestexpertise, kan op basis van deze lijst nagaan of het nodig is om nog een bijkomende opleiding te volgen.

Kan ik als preventie-adviseur of milieucoördinator asbestattesten opmaken?

Als interne preventie-adviseur of interne milieucoördinator kan je voor je bedrijf(werkgever) zelf een asbestattest opmaken. Je moet hiervoor ook het persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie behalen en je bedrijf moet zich daarna registreren bij een erkende certificatie-instelling asbest.

Preventie-adviseurs of milieucoördinatoren kregen vaak een luik basiskennis asbest in hun opleidingstraject. Zij kunnen voor hun niveau of situatie evalueren of hun basiskennis volledig is conform het ‘Overzicht basiskennis asbest’ van de OVAM. Is dit het geval dan kunnen zij onmiddellijk deelnemen aan de verplichte opleiding met examen om hun certificaat te bekomen.

Waar en wanneer kan ik mij aanmelden voor de opleiding?

De verplichte opleiding zal georganiseerd worden door erkende certificatie-instellingen. Momenteel zijn de regelgevende bepalingen voor de invoering van het asbestattest en het certificatiesysteem in voorbereiding (wijziging Vlarema). In de loop van 2021 is de publicatie via een gewijzigd Materialendecreet en Vlarema voorzien. Pas na deze publicaties kunnen certificatie-instellingen formeel erkend worden.

In afwachting hiervan zullen in 2020 de vrijwillige vooropleidingen opstarten en aansluitend (einde 2020 - begin 2021) de verplichte opleidingen via de kandidaat erkende certificatie-instellingen asbest.

Hoeveel kost de opleiding?

Voor de vrijwillige vooropleiding zullen opleidingscentra volledige modules of deelmodules organiseren. Zij bepalen hiervoor vrij de tarieven. Voor meer informatie verwijzen we door naar de websites van de opleidingscentra zelf. Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden (vrijwillige vooropleiding), kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier op www.asbestinfo.be. Voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be.

De kostprijs van de verplichte opleiding zal bepaald worden door de toekomstige erkende certificatie-instellingen. Het traject hiervoor is nog in voorbereiding.

Hoe lang duurt de opleiding?

De verplichte opleiding zal vermoedelijk circa 3 dagen duren. De juiste tijdsduur zal in afstemming met de organiserende certificatie-instelling bekend worden in de loop van het najaar 2020.

De duur van de vrijwillige vooropleiding is verschillend naargelang je als kandidaat een volledige opleiding volgt dan wel slechts deelmodules. Een volledige vooropleiding duurt vermoedelijk 2 à 3 dagen. Moet je enkel een deelmodule volgen dan is de opleidingsduur beperkter.

Wanneer kan ik me aanmelden voor de opleiding?

De opleidingscentra zullen elk afzonderlijk op hun website melding maken van de aanmeldingsprocedure en de startdata voor aanmelding en de opleidingen.

Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden (vrijwillige vooropleiding), kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM via het webformulier op www.asbestinfo.be. Voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be.

Heb ik een bepaald diploma nodig om aan de opleiding te kunnen starten?

In de ontwerpregelgeving is voorzien dat een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma zal volstaan om in aanmerking te komen voor het opleidingstraject tot gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.