Veelgestelde vragen over het asbestattest

Hoe kan ik op de hoogte blijven van nieuws over de asbestattesten en over wijzigingen rond de wetgeving?

Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht bij de verkoop van een pand?

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Vanaf wanneer moeten mede-eigenaars van een appartementsgebouw een asbestattest voorleggen bij de verkoop van hun eigendom?

Moet ik beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Hoeveel kost een asbestattest?

Hoe lang duurt zo’n asbestinventarisatie? Hoe lang moet ik wachten op het attest na zo’n inventarisatie?

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Ik wil graag een attest krijgen om asbest te kunnen verwijderen? 

Ik ben aannemer en wil graag een attest krijgen dat ik al het asbest correct verwijderd heb in een pand? 

Ik ben eigenaar van een gebouw en mijn huurder of koper vraagt om attest dat er geen asbest (meer) aanwezig is in het gebouw? 

Heeft het asbestattest een vervaldatum?

Ik wil voor een school een asbestattest laten opstellen?

Geldt het verplichte asbestattest ook bijoverdracht door schenking?

Geldt de verplichting voor alle gebouwen?

Wat zijn de regels in verband met het opstellen van een asbestattest voor de gemene delen van een appartementsgebouw?

Hoe moet worden bepaald of een gebouw van voor 2001 dateert?

Kan het asbestattest ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichte federale beheersinventaris in het kader van de bescherming van de werknemers?

Ik beschik over een beheersinventaris. Hoe kan ik hiervoor een asbestattest krijgen?

Wat is het verschil tussen het asbestattest en de asbestinventaris?

 


 

Hoe kan ik op de hoogte blijven van nieuws over de asbestattesten en over wijzigingen rond de wetgeving?

De regels rond het standaard inspectieprotocol, de certificatie, de opvolging ervan en de retributies zijn nog in ontwikkeling. Ze worden uitgewerkt in drie ministeriële besluiten. We verwachten dat deze in de loop van het voorjaar 2022 ondertekend en gepubliceerd worden. De timing van de invoering van het asbestattest zal dan ook gekend zijn. 

Als u op de hoogte wil blijven van de juiste data dan kan u zich inschrijven op de OVAM-nieuwsbrief of af en toe eens een kijkje nemen op onze webpagina’s van het asbestattest.

 

Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht bij de verkoop van een pand?

De invoering van het asbestattest bij verkoop is voorzien in de loop van 2022. Voor de invoering moet eerst nog een laatste stap in het wetgevende traject afgerond worden. De regels rond het standaard inspectieprotocol, de certificatie, de opvolging ervan en de retributies worden opgenomen in drie ministeriële besluiten. Pas na de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad (voorzien voorjaar 2022) kunnen de certificatie-instellingen een erkenning aanvragen en erkend worden en kunnen de deskundigen zich laten certificeren.

De timing van de invoering van het asbestattest zal dan ook gekend zijn. De verplichting om te beschikken over een asbestattest bij verkoop gaat in zeven maanden na de publicatie van deze ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad. Het zal wel al enkele maanden op voorhand mogelijk zijn om asbestattesten af te leveren.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

 

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf het ogenblik dat de verplichting in werking treedt heeft u een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. In de praktijk zullen kopers op voorhand al een kopie van het asbestattest opvragen, bijvoorbeeld bij een kijkdag.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Als u daarvoor al beschikt over een asbestattest moet u daarvan wel een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

 

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurd, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u dus pas in 2032 beschikken over een asbestattest.

Als u daarvoor al beschikt over een asbestattest moet u daarvan wel een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

 

Vanaf wanneer moeten mede-eigenaars van een appartementsgebouw een asbestattest voorleggen bij de verkoop van hun eigendom?

Verkoopt u een eigendom uit een pand dat gebouwd is voor 2001? Dan moet vanaf het ogenblik dat de verplichting in werking treedt bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 3032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

 

Moet ik beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest.

 

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Op dit ogenblik zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie. De OVAM zal een lijst van de gecertificeerde deskundigen publiceren eens het systeem van de asbestattesten in werking treedt.

U kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u beroep doet. De deskundige wordt niet aangeduid door de OVAM of de certificatie-instelling.

Enkel door de OVAM erkende certificatie-instellingen asbest zullen de persoons- en procescertificaten asbestdeskundigen inventarisatie kunnen afleveren. De OVAM werkt de regels rond deze persoons- en procescertificaten en de opvolging ervan verder uit in een certificatiereglement (publicatie in het Belgisch Staatsblad voorzien voorjaar 2022). Pas na deze publicatie kunnen de certificatie-instellingen een erkenning aanvragen en erkend worden en kunnen de deskundigen zich laten certificeren.

 

Hoeveel kost een asbestattest?

De kost van een asbestattest hangt enerzijds af van de asbestinventarisatie en anderzijds van de retributie die wordt aangerekend aan de asbestdeskundige. Het bedrag van de retributie moet nog vastgelegd worden in een ministerieel besluit. We verwachten dat dit in de loop van het voorjaar 2022 ondertekend en gepubliceerd wordt.

De prijs van de asbestinventarisatie wordt bepaald door de deskundige. De eigenaar kan voorafgaand aan de asbestinventarisatie prijsoffertes opvragen bij asbestdeskundigen. De prijs van de tussenkomst van de deskundige wordt onder meer bepaald door de tijd die nodig is voor het voorbereidend werk en het bezoek ter plaatse, door de transportkosten en door het aantal te nemen en te analyseren stalen. Het is aangeraden om bij het opvragen van de offerte na te vragen of staalname en analyse begrepen is in de totaalprijs. De kost van de asbestinventarisatie zal dus onder meer afhangen van de te onderzoeken oppervlakte, het bouwjaar van de constructie en de mate waarin het gebouw gerenoveerd is.

 

Hoe lang duurt zo’n asbestinventarisatie? Hoe lang moet ik wachten op het attest na zo’n inventarisatie?

De asbestdeskundige zal ten eerste tijd nodig hebben om de verkregen gebouwinformatie van de eigenaar te verwerken. Dit vooronderzoek zorgt ervoor dat de asbestdeskundige het plaatsbezoek beter kan voorbereiden. De duur van de inspectie ter plaatse hangt voornamelijk af van de oppervlakte van de te onderzoeken ruimtes, het bouwjaar en de vlotte toegankelijkheid die de eigenaar verzorgt. De gegevens van het plaatsbezoek worden ter plaatse rechtstreeks ingegeven door de asbestdeskundige in de digitale databank. Achteraf, na het plaatsbezoek, zal de asbestdeskundige, na het ontvangen van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen.

 

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Op dit ogenblik kunnen er nog geen asbestattesten afgeleverd worden. De regels rond het standaard inspectieprotocol, de certificatie, de opvolging ervan en de retributies zijn nog in ontwikkeling. Ze worden uitgewerkt in drie ministeriële besluiten. We verwachten dat deze in de loop van het voorjaar 2022 ondertekend en gepubliceerd worden. De timing van de invoering van het asbestattest zal dan ook gekend zijn.

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest.

Als eigenaar

Als er een asbestattest werd opgesteld dan kan u dat raadplegen via de woningpas.

Bij het opstellen van een asbestattest zal de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie een (digitale) kopie van het attest moeten overhandigen aan de eigenaar van het pand.

Als koper

Bij de verkoop van een pand moet de notaris de inhoud van het attest bekend maken aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Als huurder

Een verhuurder die over een asbestattest beschikt moet daarvan een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

 

Ik wil graag een attest krijgen om asbest te kunnen verwijderen? 

Het certificaat als asbestdeskundige inventarisatie en het asbestattest staan los van de federale verplichtingen rond de werken voor asbestverwijdering. Meer info daarover vindt u op onze website  Wie mag wat verwijderen?

De certificering als asbestdeskundige gaat om het mogen uitvoeren van asbestinventarisaties voor het asbestattest. Het asbestattest beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

 

Ik ben aannemer en wil graag een attest krijgen dat ik al het asbest correct verwijderd heb in een pand? 

Het asbestattest doet geen uitspraak over de kwaliteit en correcte uitvoering van een asbestverwijderingswerf. Het asbestattest beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

U kan aan een asbestdeskundige vragen om een onafhankelijk rapport op te stellen bij de vrijgave van de werf. Er bestaat echter geen Vlaamse of Belgische reglementaire basis voor zo’n dienstverlening. De deskundige kan deze vraag dus invullen naar eigen goeddunken. Er is ook geen kwaliteitsborging voor deze verslagen en rapporten.

 

Ik ben eigenaar van een gebouw en mijn huurder of koper vraagt om attest dat er geen asbest (meer) aanwezig is in het gebouw? 

Het asbestattest doet geen uitspraak over het “asbestvrij” zijn van een gebouw. Het asbestattest beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Bepaalde ondernemingen leveren “asbestos free”-certificaten af. Hiervoor bestaat echter geen Vlaamse of Belgische reglementaire basis. Dit wil zeggen dat er geen duidelijke regels zijn die bepalen welke elementen onderzocht moeten worden. De deskundige kan deze vraag dus invullen naar eigen goeddunken. Er is ook geen kwaliteitsborging voor deze verslagen en rapporten.

 

Heeft het asbestattest een vervaldatum?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is tien jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. De regels hierrond worden op dit ogenblik nog verder uitgewerkt in het inspectieprotocol (ministerieel besluit). We verwachten dat dit ministerieel besluit ondertekend en gepubliceerd wordt in het voorjaar van 2022.

 

Ik wil voor een school een asbestattest laten opstellen?

Als u via het protocol asbestafbouwbeleid scholen asbest wil laten verwijderen uit uw schoolgebouwen dan kan u één gratis asbestattest laten opmaken door de OVAM. Van zodra de asbestinventarisatiedatabank operationeel is zal een dergelijk asbestattest opgemaakt worden in deze databank. U kan uw school hiervoor aanmelden via https://asbestafbouw.secure.force.com/register

 Kijk zeker ook eens op https://www.ovam.be/asbest-in-scholen voor de subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest uit schoolgebouwen.

 

Geldt het verplichte asbestattest ook bij overdracht door schenking?

Naast de generieke plicht tegen 2032, is het sowieso verplicht om een asbestattest op te stellen bij overdracht onder levenden. De verplichting ligt bij de huidige eigenaar. Onder een overdracht wordt begrepen:

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;

Onder een overdracht wordt bv. niet begrepen (want is niet onder levenden):

 • een erfenis

 

Geldt de verplichting voor alle gebouwen?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar (TCR), zoals beschreven in het Materialendecreet:

 • waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m²;
 • waarvan de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m² maar waarbij de TCR deel uitmaakt van een grotere constructie met grondoppervlakte groter of gelijk aan 20 m².

Een TCR kan een woning zijn, maar ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen en andere types vallen onder deze noemer.

 

 

Wat zijn de regels in verband met het opstellen van een asbestattest voor de gemene delen van een appartementsgebouw?

Gemeenschappelijke delen hebben meer dan één eigenaar, er is sprake van mede-eigendom. Deze gemene delen worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waar een apart asbestattest moet worden voor opgesteld. Standaard zal de asbestdeskundige de gemeenschappelijke delen onderzoeken die toegankelijk zijn zonder het betreden van een privaat deel. Via het vooraf opgesteld opdrachtformulier kan hiervan afgeweken worden en dus ook overige ruimtes worden onderzocht die enkel toegankelijk zijn via private delen.

 

Hoe moet worden bepaald of een gebouw van voor 2001 dateert?

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar heeft en primeert steeds op andere informatiebronnen. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment dat een nieuw gebouw in gebruik wordt genomen. 

Er zijn naast de kadastrale legger nog 3 categorieën van documenten die kunnen gebruikt worden om het bouwjaar van een toegankelijke constructie te bepalen:

I)             documenten na oplevering van de werken;

II)           documenten tijdens de uitvoering van de werken;

III)          documenten voor de uitvoering van de werken.

Indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van een kadastrale legger, kunnen documenten uit categorie I, II, en III gebruikt worden conform de richtlijnen uitgewerkt in het Inspectieprotocol.

 

Kan het asbestattest ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichte federale beheersinventaris in het kader van de bescherming van de werknemers?

Het asbestattest doet een uitspraak over de asbestveiligheid van een constructie. ‘Asbestveilig’ is een afgebakend concept dat gebruikt wordt in het discours van het Vlaamse asbestafbouwplan. Het concept refereert aan de toestand van het asbesthoudend materiaal en houdt geen rekening met het gebruik van het gebouw. Voor een asbestattest volstaat een niet-destructief onderzoek volgens de bepalingen van het Inspectieprotocol.

Een federale beheersinventaris dient rekening te houden met het actuele gebruik van de gebouwen. De risicoanalyse baseert zich dus op het de toestand van het materiaal én de frequentie van bezoekers (werknemers) in een ruimte. In welke mate worden zij blootgesteld aan asbestvezels? Daarnaast is soms destructiever (bv. demonteren) onderzoek aangeraden om bepaalde risico’s voor werknemers te kunnen inventariseren.

Het asbestattest kan worden gebruikt als basis voor een federale beheersinventaris maar dient mogelijk te worden aangevuld met bijkomend onderzoek. De term ‘asbestveilig’ dient te worden gekaderd en niet zomaar te worden gebruikt om het gebruiksrisico te gaan bepalen.

 

Ik beschik over een beheersinventaris. Hoe kan ik hiervoor een asbestattest krijgen?

Een asbestattest kan enkel afgeleverd worden voor een asbestinventaris die werd ingevoerd in de databank van de OVAM. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen deze inventarissen invoeren in de databank.

Het inspectieprotocol zal de regels bepalen die de deskundige moet respecteren voor het opstellen van de asbestinventaris en het uitvoeren van de asbestinventarisatie. Hierin zal ook beschreven worden hoe een deskundige kan omgaan met de informatie in al bestaande inventarissen. Er zal alleszins altijd een nieuw plaatsbezoek uitgevoerd moeten worden door de deskundige om na te gaan dat de informatie in de bestaande inventaris overeenkomt met de actuele situatie.

De regels rond het opstellen van de asbestinventaris en het uitvoeren van de asbestinventarisatie worden op dit ogenblik nog verder uitgewerkt in het inspectieprotocol (ministerieel besluit). We verwachten dat dit ministerieel besluit ondertekend en gepubliceerd wordt in het voorjaar van 2022.

Indien u reeds beschikt over een beheersinventaris, kan deze gebruikt worden als basis, maar de asbestdeskundige zal sowieso nog ter plaatse moet komen en de bruikbaarheid van de bestaande gegevens ter plaatse moeten aftoetsen conform het inspectieprotocol.

 

Wat is het verschil tussen het asbestattest en de asbestinventaris?

Een asbestinventaris inventariseert de asbesthoudende en bemonsterde niet-asbesthoudende materialen in een gebouw. Het brengt de desbetreffende toepassingen dus in kaart. Welke asbesthoudende materialen bevinden zich waar, wat is de hoeveelheid en wat is de huidige staat? Dit gebeurt aan de hand van onder meer een oplijsting van de materialen, foto’s en schematische plannen.

Een asbestinventaris is verplicht om op te stellen in het kader van een werkgever-werknemerscontext en in het kader van een sloopopvolgingsplan. Vanaf 2022 is een asbestinventaris ook verplicht in het kader van een overdracht en generiek tegen 2032, omdat een asbestinventaris nodig is om een asbestattest te verkrijgen.

De asbestdeskundige zal de nodige inventarisgegevens, conform het Inspectieprotocol, ingeven in een databank (= asbestinventaris), waarna OVAM een asbestattest aflevert. Het asbestattest bevat dus gegevens uit de asbestinventaris en verklaart of een constructie al dan niet asbestveilig is.