Veilig asbestbeheer in uw school

Elke school kent als publieke gebouweigenaar en als werkgever verplichtingen om:

  • haar werknemers te beschermen tegen asbestrisico’s;
  • het asbest in haar gebouwen veilig te beheren;
  • het risicovol asbest in haar gebouwen tijdig te verwijderen.

Alle Vlaamse scholen kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning en subsidies van de OVAM.

Asbest veilig beheren of (laten) verwijderen

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van asbest. De codex Welzijn op het werk somt de maatregelen op die u moet nemen, met name op het gebied van:

  • de inventarisatie van asbest;
  • het beheer van asbest;
  • de juiste verwijderingsmethodes;
  • opleidings- en erkenningsvoorwaarden.

De regionale externe directies van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voeren inspecties uit om te controleren of u de verplichtingen naleeft.

U vindt meer uitleg over alle verplichte maatregelen op de webpagina ‘Informatie voor bedrijven en werkgevers’.

Asbestafbouwbeleid

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

  • Alle asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor publieke gebouwen (scholen, overheidsgebouwen …) liggen die deadlines wettelijk vast. Voor particulieren en private eigenaars niet. De Vlaamse overheid wil zo het goede voorbeeld geven.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.