Veranderingsgericht bouwen

De uitdagingen voor het sterk verouderde Vlaamse gebouwpatrimonium zijn enorm: een verwachte stijging van de Vlaamse bevolking met 23% tegen 2060, toenemende vergrijzing (26% van de bevolking zal 65-plusser zijn) en nog meer gezinsverdunning...

Gebouwen die vandaag worden gezet zullen in 2060 moeten kunnen inspelen op een sociaal, economisch en fysiek veranderde omgeving.  Ook de behoeften en verwachtingen van zowel de gebruikers als het beleid (bijvoorbeeld in functie van energieprestatie, toegankelijkheid ...) maakt dat gebouwen aan nieuwe eisen zullen moeten voldoen.

Vandaag bouwt Vlaanderen nog maar weinig met het oog op die 'verandering'.  Als een gebouw niet kan reageren op die nieuwe uitdagingen, zijn de financiële en sociaal-maatschappelijk implicaties van die starheid groot. Een grondige renovatie om het gebouw aan te passen aan de nieuwe gebruiksbehoeften leidt tot grote kosten, hinder voor de omgeving, het zoeken van een nieuwe woon- of werkomgeving tot het gebouw weer klaar is voor gebruik, meer transport, grondstoffenverbruik, het ontstaan van afvalstromen, enzovoort.

 

Vandaag wordt duurzaam bouwen vaak nog herleid tot energiezuinig bouwen. Energiezuinigheid is belangrijk, maar een doordacht gebruik van materialen is - op lange termijn-  minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verminderen. Daarnaast moeten ook de bouwsystemen afgestemd worden op hergebruik via toegankelijke, eenvoudige en omkeerbare verbindingen. Geprefabriceerde en demonteerbare bouwsystemen zijn hier uitstekend voor geschikt. Veranderingsgericht of dynamisch bouwen kan zo een sleutelrol spelen om op een meer duurzame manier om te gaan met grondstoffen en ruimte en de materiaalkringloop in de bouwsector te sluiten.

De OVAM wil via haar beleid de verschillende actoren in de keten stimuleren om veranderingsgericht bouwen op te nemen. De OVAM reikt daarom 2 tools aan als basis om in dialoog tussen architect, bouwheer en aannemer te zoeken naar veranderingsgerichte oplossingen.

Rechts op deze pagina zijn beide tools beschikbaar: de 24 ontwerprichtlijnen en de bouwcatalogus.

 

Beeld veranderingsgericht bouwen

Figuur: 'Verschillende levenscyclusfasen bij prefabricage'

 

 

 
 
 
Veranderingsgericht bouwen voor duurzaam en efficiënt ruimtegebruik
Affiche veranderingsgericht bouwen
Beeld veranderingsgericht bouwen
Bron: Steward Brand - Shearing layers of change