Verhalenreeks zet bodemzorgers in de kijker

  • 14 september 2021

De OVAM draagt op veel manieren bij aan een goede bodemkwaliteit: door verontreinigde (water)bodems te saneren, door een kader te creëren voor grondverzet, door schadegevallen op te volgen, enzovoort. Bodemzorg vormt eigenlijk de kern van ons werk.

Gelukkig staan we er niet alleen voor en zijn er samen met ons heel wat ‘bodemzorgers’ actief: mensen die zorg dragen voor de bodem in hun tuin, op school, in de wijk, op een werf, op een landbouwbedrijf of in de industrie. Van kleinschalige initiatieven tot Vlaams of zelfs Europees beleid: allemaal dragen ze een steentje bij aan een gezonde bodem. En een gezonde bodem draagt op zijn beurt bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, droogte, biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

In een nieuwe reeks brengen we enthousiaste bodemzorgers uit alle sectoren van de samenleving in zeven verhalen in beeld.

Ondergrondse en bovengrondse zorgers

Het eerste verhaal start onder de grond en zet de bodem zelf in de schijnwerpers. Voor het grote publiek nog onbekend, maar daarom niet onbemind. De bodemzorgers die we aan het woord laten, gunnen ons een kijkje in de fascinerende ondergrondse wereld en haar betekenis voor onze samenleving.

Wist u bijvoorbeeld dat het bodemleven zelf verontreiniging kan wegwerken? Of dat er evenveel organismen in een gram grond zitten als er sterren aan de hemel staan? Toch weten we meer over de sterren dan over onze bodem. De volgende verhalen zoomen telkens verder uit: naar de tuin, de buurt, de regio …

Aan de slag

Benieuwd hoe u zelf kunt bijdragen aan een gezonde bodem? Laat u inspireren door de bodemzorgers die in onze verhalen aan het woord komen. Zij vertellen met passie waarom de bodem voor ons zo waardevol is en hoe u zelf aan de slag kunt in uw tuin, school, wijk, bedrijf of via het beleid.

Neem snel een kijkje op https://vlaanderencirculair.pageflow.io/videonarratieven-bodem.

Meer informatie: https://www.ovam.be/bodemzorgers-aan-het-woord