Verkaveling Dennendaal in Kalmthout

Waar is de woonzone gelegen?

In de woonzone verkaveling Dennendaal is gelegen aan de  Middendreef 15 en 17 en Bakkersdreef 16 en 18 in Kalmthout. Tijdens het site-onderzoek werd vastgesteld dat deze bijkomend ook gelegen is aan de Bakkersdreef 10, 12 en 14 in Kalmthout.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Ter hoogte van deze gronden waren er vroeger kleiwinningen voor de lokale steenbakkerijen. Eind de jaren '60 werden deze putten - vermoedelijk illegaal - opgevuld met puinafval van de steenbakkerijen, met huishoudelijk afval en mogelijks zelfs industrieel afval. Vanaf 1970 werden woningen gebouwd op deze gronden.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 22 april 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. De bijkomende percelen zijn opgenomen in een aanvulling op de site dat op 8 februari 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch staatsblad. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 21 december 2016. U vindt de sitebesluiten en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones

Wat zijn de resultaten?

De resultaten zijn geruststellend.

Op de gronden aan de Bakkersdreef 18 en de Middendreef 15 en 17 werd er geen bodemverontreiniging aangetroffen.

Op de andere gronden werden verhoogde waarden aan zware metalen, PAK en minerale olie aangetroffen in het vaste deel van de aarde.  Aan de Bakkersdreef 16 werd er ook een verhoogde waarde aan zink vastgesteld in het grondwater.  De vastgestelde verontreiniging vormt echter geen ernstige  bodemverontreiniging waardoor er bijgevolg geen bodemsanering noodzakelijk is.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.