Verloop van de financiële zekerheid

Volgende rapporten zijn belangrijk voor het verdere verloop van uw financiële zekerheid:

  1. een tussentijds saneringsrapport: geeft het verloop van de bodemsaneringswerken weer. Op basis van een kostenraming van de resterende bodemsaneringswerken en de eventuele nazorg kan het bedrag van de financiële zekerheid worden verminderd. Voeg  daarom zeker een kostenraming bij het rapport en motiveer de afbouw van de financiële zekerheid.
     

  2. een eindevaluatierapport: dit rapport wordt opgesteld bij de beëindiging van de bodemsaneringswerken. Wanneer geen nazorg nodig blijkt, wordt de financiële zekerheid vrijgegeven.

Wanneer u een aanpassing van de financiële zekerheid wilt realiseren, dient u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • De OVAM staat om praktische redenen slechts 3 keer per dossier een afbouw van de financiële zekerheid toe. Wilt u hiervan afwijken, neem dan contact op met de betrokken dossierhouder.
     
  • Hou bij het indienen van een tussentijds saneringsrapport of eindevaluatierapport rekening met de nodige tijd om dit rapport te beoordelen. Bij een afbouw van de financiële zekerheid, rekent u best 4 maanden vanaf het tijdstip van het indienen van het rapport tot het bericht dat de financiële zekerheid wordt  afgebouwd of vrijgegeven. Omdat elk dossier verschillend is en er eventueel aanvullingen nodig zijn bij het rapport, garanderen we niet dat de vooropgestelde datum haalbaar is.

 

Contact

Financiële zekerheden en verbintenissen
fz@ovam.be

OVAM -  Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be