Verpakkingsafval

Aangezien nieuwe onderdelen worden aangeleverd in verpakkingen (papier en karton, plastic folie ...) beschouwt VAL-I-PAC garages en carrosseriebedrijven als ‘ontpakker’. Het sorteren van verpakkingsmaterialen komt de recyclage van deze afvalstromen ten goede. Het is dus belangrijk dat u de verschillende verpakkingsmaterialen gescheiden opslaat en afvoert.

Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal zuiver is en blijft. Papier- en kartonafval blijkt in de praktijk vaak verontreinigd met olie of verf. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden, aangezien dit de recyclage onmogelijk maakt. Hebt u toch met olie verontreinigd verpakkingsafval, dan hoort dit thuis bij de oliehoudende afvalstoffen. Met verf verontreinigd verpakkingsafval slaat u op bij de verpakkingen die door gevaarlijke stoffen werden verontreinigd.

Vraag aan uw afvalinzamelaar een foliezak voor het apart inzamelen van plastic folie. Door deze folie niet bij het restafval te gooien zorgt u mee voor recyclage van deze afvalstroom.

VAL-I-PAC geeft een premie aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. De toekenningsvoorwaarden voor deze premie vindt u op www.valipac.be.

Contact

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)
02 209 03 60
info@ivcie.be
www.ivcie.be