Verschil tussen los en vast asbest

Wat is vast asbest?

Vast asbest is hetzelfde als hechtgebonden asbesthoudende toepassingen en wordt vaak door elkaar gebruikt.

In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, bijvoorbeeld cement, bitumen, kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de asbesthoudende golfplaten. Hierbij zijn de asbestvezels gebonden in cement.

Zolang u juist omspringt met deze materialen (niet breken,schuren, slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij. Hechtgebonden asbesthoudende toepassingen in goede staat zijn daarom het minst schadelijk voor de gezondheid.

Hier vindt u nog meer voorbeelden van hechtgebonden toepassingen terug.

Wat zijn semi-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen?

Semi-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn in principce hechtgebonden toepassingen. Maar door veroudereing, verwering of beschadiging is het bindmiddel in slechte staat. De materialen worden hierdoor fragiel en breekbaar. Daardoor komen de asbestvezels zeer gemakkelijk vrij.

Een typsich voorbeeld zijn asbestcementleien of golfplaten op daken die in zeer slechte staat zijn.

Wat is los asbest?

Los, losgebonden of zwakgebonden asbest is hetzelfde als niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen en wordt vaak door elkaar gebruikt.

Niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen bestaan uit weinig bindmiddel of een zwak bindmiddel zoals gips. En meestal zijn de concentraties van de asbestvezels veel hoger. Dat maakt ze erg gevaarlijk. Niet-gebonden asbestmaterialen zijn immers gevoeliger voor beschadigingen laten makkelijk asbestvezels los in de omgeving. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld de plaasterisolatie rond de leidingen van de centrale verwarming.

Omdat deze toepassingen meer risico met zich meebrengen, mogen deze toepassingen meestal enkel door erkende asbestverwijderaars verwijderd worden.

Hier vindt u nog meer voorbeelden van niet-hechtgebonden toepassingen.

Op deze pagina vindt u alles terug over de verwijdering van asbesthoudende toepassingen.

 

Documenten en formulieren
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.