Versneld asbest verwijderen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw  goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

  • Alle asbestcementen toepassingen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034.
  • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor publieke gebouwen (scholen, overheidsgebouwen …) liggen die deadlines wettelijk vast. Voor particulieren en private eigenaars niet. De Vlaamse overheid zal hen via campagnes en ondersteunende maatregelen wel aanmoedigen om het asbest in hun gebouw zo snel mogelijk weg te nemen.

Asbestinventaris

Een van die ondersteunende maatregelen is de asbestinventaris. Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001?

Dan moet u in de toekomst bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestinventaris te beschikken. Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

De Vlaamse Regering start nu met de uitwerking van de regelgeving die beschrijft hoe en wanneer de invoering zal gebeuren. De OVAM is ook gestart om samen met de sector de invoering voor te bereiden. Zodra deze trajecten zijn afgerond, kan de OVAM communiceren wanneer de verplichting in werking treedt. Tot dan hoeft u dus als eigenaar nog niks te doen.

De inventaris beschrijft welke asbesttoepassingen er in uw gebouw aanwezig zijn en in welke staat ze zich bevinden.

 

Ook interessant voor u
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.