Noorderkempen - verwijderen van zinkassen

De OVAM kiest voor een planmatige aanpak

ZinkassenToen de risico's voor de gezondheid nog niet gekend waren, leken zinkassen een goed verhardingsmateriaal voor opritten, tuinpaadjes, wegen, … Zinkassen worden dan ook tot ver buiten de fabrieksterreinen teruggevonden, op een verscheidenheid aan terreinen.

Om deze historische verontreiniging aan te pakken sloten de OVAM en Umicore een overeenkomst. De afspraken die met deze overeenkomst werden vastgelegd, worden sindsdien planmatig uitgevoerd.

De OVAM en Umicore dragen elk een deel bij tot de kosten van deze saneringsmaatregelen.

In de omgeving van de zinksmelters in Overpelt, Balen en Lommel werden op verschillende locaties zinkassen in de bodem gevonden. Zinkassen zijn een restproduct van de zinkproductie en werden in het verleden vaak gebruikt om opritten, erven en openbare terreinen op te hogen en te verharden.

Bij direct contact (inslikken of inademen) kan het stof van zinkassen een risico vormen voor de gezondheid. Zinkassen bevatten immers zware metalen. We willen dan ook zoveel mogelijk de zinkassen die een gezondheidsrisico kunnen vormen, verwijderen.

Bij particulieren in woongebied zinkassen rondom woning

Veel mensen gebruikten zinkassen rondom hun woning. Bij langdurig contact kunnen zinkassen een risico vormen voor de gezondheid. De OVAM bood de particulieren, in woongebied van de gemeenten die binnen een vastgelegde afstand van de vroegere fabrieken van Balen en Overpelt liggen, éénmalig aan om de zinkassen, die een risico kunnen vormen, te verwijderen.

In 2007 ging dit project van start. De OVAM koos hier voor een projectmatige aanpak, waarbij we het afgravingsproject per gemeente opstartten en uitvoerden.
 

zinkassen sanering

Dit project ving aan met de éénmalige meldingsfase, waarin de inwoners werden opgeroepen om bij vermoeden van zinkassen op hun terrein, dit te melden.

In de tweede fase, onderzocht een erkend bodemsaneringsdeskundige deze percelen. Hij keek na of er inderdaad zinkassen aanwezig waren, in welke concentratie en of ze een risico vormden.

Voor de afgravingsfase stelde de OVAM een aannemer aan die de zinkassen op deze percelen verwijderde. De zinkassen werden afgevoerd naar een speciaal voor dit project ingerichte stortplaats.

De éénmalige acties voor de particuliere terreinen zijn volledig voltooid.
De OVAM voorziet niet meer in de verwijdering van zinkassen. Particulieren die zinkassen aantreffen worden verwezen naar de brochure 'Wat te doen na vaststelling van zinkassen'. De link naar deze brochure kan u terugvinden rechts op deze pagina onder: 'Ook interessant voor u'.

Bij scholen

De OVAM startte in 2007 met het project voor verwijdering van zinkassen op schoolterreinen. De afgravingswerken vallen bij voorkeur samen met renovatie- of bouwprojecten van de school. De bouwwerken en de saneringswerken worden op elkaar afgestemd. De uitvoeringsfase van dit project loopt dus over meerdere jaren. De uitvoering hangt af van de plannen en het beschikbare budget van de school en natuurlijk van de schoolvakanties. De veiligheid van de werknemers en kinderen staat voorop.

Bij jeugdverenigingen

Inmiddels werd ook een project opgestart voor de terreinen van jeugdverenigingen. In de gemeenten rond de fabrieken gaat de OVAM na of op deze terreinen zinkassen aanwezig zijn en of ze een risico vormen. Als ze een risico opleveren, worden ze weggenomen.

 

zinkassen sanering

In natuurgebieden

Ook in natuurgebieden worden zinkassen teruggevonden. Ze kunnen de inrichting en instandhouding van de natuurgebieden hypothekeren. De zinkassen worden in kaart gebracht. Daarna biedt de OVAM de beheerders van het natuurgebied de mogelijkheid om bij een herinrichting, deze zinkassen af te voeren waarbij de OVAM de stortkosten op zich neemt.

 

Zinkassen
Zinkassen detail
Contact

Tim Lieben
015 284 472

ambtshalve@ovam.be