Veurne - Ieperse Steenweg

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich ter hoogte van de Ieperse Steenweg in Veurne.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

In 2014 liet de school een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren. Hierin stelde de erkende bodemsaneringsdeskundige verontreiniging vast waarvoor er verder onderzoek noodzakelijk was. In 2015 voerde de erkende bodemsaneringsdeskundige Geolab in opdracht van de OVAM dit beschrijvend bodemonderzoek uit.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Tijdens de jaren ’60 werd een zwemvijver opgevuld met puin- en baksteenhoudende grond. Deze aanvulgrond is verontreinigd met zware metalen en minerale olie, maar niet asbesthoudend. De grondverontreiniging met arseen, cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, zink en minerale olie heeft zich niet tot in het grondwater doorgezet en heeft zich niet verspreid tot buiten de grenzen van de voormalige zwemvijver. In de leeflaag stelde de erkende bodemsaneringsdeskundige geen verontreiniging vast. De verontreiniging vormt geen actueel of potentieel humaan-toxicologisch of ecologisch risico. Er bestaat geen risico op verspreiding. Saneringsmaatregelen zijn bijgevolg niet nodig. 

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Sofie Geuens                         
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Geolab

Contact

Sofie Geuens
015 284 256
ambtshalve@ovam.be