Vlaams Actieplan asbestafbouw gaat van start - 27,2 miljoen euro vrij gemaakt voor verwijderingsprojecten in opstartjaren

  • 16 november 2018

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. De Vlaamse regering maakte op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege voor 2018 en 2019 alvast 27,2 miljoen euro vrij voor diverse verwijderingsprojecten om gebouweigenaars te ondersteunen. Samen met het actieplan lanceerde de OVAM op 12 november ook een nieuwe communicatiecampagne die de Vlaming moet informeren en engageren om samen de uitdaging aan te gaan om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Meer info:

www.ovam.be/vlaams-actieplan-asbestafbouw-gaat-van-start