Vlaams concept gaat internationale toer op: Dynamic Landfill Management (DLM)

  • 2 januari 2019

Het traditionele mantra van een lineaire economie heeft geleid tot het idee dat stortplaatsen de laatste halte zijn binnen onze moderne consumptiemaatschappij, waar het afval voor altijd en eeuwig veilig in bewaard kan worden en ons niet meer deert. Het resulteert in statische stortplaatsen met een zeer laag potentieel. Deze werkwijze wordt meer en meer in vraag gesteld omdat een statisch object in een dynamische omgeving niet gemakkelijk te sturen valt; en al helemaal niet op een goedkope manier. Tijdens het 2de ELFM (Enhanced Landfill Mining) Seminarie in het EU Parlement was er een algemene consensus dat de visie moet verschuiven van een Afvalstoffenrichtlijn gedreven statische benadering naar een allesomvattende, langetermijnvisie. Binnen DLM wordt ELFM opgenomen als een mogelijke piste voor specifieke stortplaatsen op specifieke locaties.

Een concept als DLM moet strategieën en oplossingen bevatten voor alle Europese stortplaatsen, niet enkel voor de kleine minderheid van stortplaatsen die vandaag reeds aan de Europese Afvalstoffenrichtlijn voldoen. Dit is een erg belangrijke vaststelling aangezien de huidige schattingen over meer dan een half miljoen stortplaatsen spreken. Het is dus van groot belang het wagentje stortplaatsen aan de circulaire economie te hangen, in plaats van ze stiefmoederlijk te behandelen.

Evolution of the landfill-related terminology 2Ontwikkeling van de terminologie rond stortplaatbeheer. Operational landfill management  (oLfM); Enhanced Landfill Mining (ELFM); Enhanced Landfill Mining & Management  (ELFM²); Landfill Mining (LFM); Landfill Management(LfM); Waste to Materials (WtM); Waste to Energy (WtE); Waste to Land (WtL); Prevention of Groundwater (PrW).

Het sleutelmoment op het seminarie was het ontwikkelen van een heldere en volledige definitie van een nieuwe term die ook reeds in het begin van het artikel werd vermeld: “Dynamic Landfill Management” afgekort tot DLM. Deze term en het gedachtegoed erachter komt zeer sterk overeen met de door de Vlaamse regering in 2015 goedgekeurde conceptnota “Duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen”. Wanneer er algemene acceptatie bestaat over de opgestelde definitie kan deze ook gebruikt worden door de EU in haar wetgevende werk.

Dynamic Landfill Management is de duurzame integratie van grondstoffen uit stortplaatsen (in de vorm van materialen, energie, land en water) in de circulaire economie. Dit houdt ook in dat het een veilige opslag moet zijn met het idee deze in de toekomst ten gelde te maken (ELFM). In tussentijd wordt er een tijdelijke bestemming aan gegeven in afwachting van een definitieve veilige situatie (Duurzaam voorraadbeheer). Hierbij worden de primaire sociale en ecologische behoeften gerespecteerd.

Het doel van DLM is een grensoverschrijdende benadering zodat de stortplaats evolueert van storend object naar harmonisch geheel, door de negatieve effecten zo veel mogelijk te reduceren. Dit doen we met respect voor de EU regulering en wetgeving in de breedste zin van het woord: afvalbeheer, klimaat, overstromingsrisico’s, verharding, de betonstop en biodiversiteit. Het concept van “ruimte als grondstof” ligt volledig in lijn met de noden van de EU om gedegradeerd land op te waarderen en te herbestemmen, specifiek door de herontwikkeling van brownfields zoals stortplaatsen aan te moedigen.