Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 2,8 miljoen euro vrij voor 29 innovatieprojecten voor circulair bouwen

  • 16 december 2020

Met de subsidies willen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, de OVAM en Vlaanderen Circulair experimenten aanmoedigen om anders te gaan bouwen. Een circulaire bouweconomie gaat immers over meer dan alleen maar recycleren. Het gaat over het fundamenteel herdenken van bouwwerken, hoe organisaties ze aanbesteden en financieren en hoe alle onderdelen en systemen in een gebouw worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan levensverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging, het invoeren van ‘as-a-service’ modellen (bv. huren installaties in plaats van ze te kopen), het ondersteunen van modellen voor gedeeld gebruik ...

Materiaalkringlopen sluiten

Deze subsidies kaderen in de transitie naar een circulaire economie, één van de prioritaire thema’s van de langetermijnvisie ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering. De bouw- en vastgoedsector is een uitgelezen sector om materiaalkringlopen te gaan sluiten. De hoeveelheid aan materialen, en bijhorende CO2-uitstoot, is immers immens. Ook is de bouw een lokaal verankerde sector, met veel regionale bedrijven. Vandaag worden al grote inspanningen m.b.t. selectieve inzameling en recyclage geleverd, maar met de projectoproep gaan we een stap verder in de bouwinnovatie.

Subsidies voor 29 diverse projecten

Het team Vlaanderen Circulair bij de OVAM ontving 75 projectvoorstellen. 29 projecten van diverse partnerschappen ontvangen nu projectsubsidies. Tot 80 % van de projectkosten worden gesubsidieerd, met een maximaal subsidiebedrag van 100.000 euro. De projecten lopen af tegen eind 2022. Een onderzoeksgroep volgt in de tussentijd de projecten op om lessen uit de experimenten voor de hele bouwsector en het beleid bruikbaar te maken.

Meer info

Meer weten over de 29 gesubsidieerde projecten, welke partnerschappen de handen in mekaar slaan, welke systemische knelpunten onderzocht en aangepakt zullen worden?
Neem dan eens een kijkje op de website van Vlaanderen Circulair.