Vlaamse huishoudens goed voor 34 kilo hergebruik per inwoner

  • 16 november 2020

De cijfers van de erkende kringloopcentra in Vlaanderen geven een beperkt beeld van de hoeveelheid spullen die de Vlaming hergebruikt. Er bestaan immers meerdere kanalen die hergebruik mogelijk maken, zowel formele als informele. Bovendien gaat er niet altijd een financiële transactie gepaard met het hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen die binnen de familie kinderkleren doorgeven. 

Eén zesde via kringloopcentra

Om een volledig beeld te krijgen van het hergebruik in Vlaanderen bevroegen onderzoekers van het Steunpunt Circulaire Economie 1500 Vlamingen over de aankoop van tweedehands producten via de erkende kringloopcentra en via andere kanalen, zoals vrienden en familie, rommelmarkten en online platformen. De respondenten gaven ook aan hoeveel spullen ze gratis ontvingen via vrienden en familie, rommelmarkten, online platformen, goede doelen ...  

Conclusie: per inwoner in Vlaanderen werd in 2019 naar schatting 34 kilogram spullen hergebruikt. Opvallend is dat de verkoop via erkende kringloopcentra goed is voor één zesde van het totale hergebruik door Vlaamse huishoudens.

Meer info

De volledige studie vindt u op de website van het Steunpunt Circulaire Economie.