Vlaanderen Circulair

Logo VC Nl

Sinds 1 januari 2017 gaan de drie pijlers van het vroegere Vlaams Materialenprogramma (Plan C, SuMMa en Agenda 2020) samen in één organisatie, Vlaanderen Circulair. De nieuwe organisatie is aangesteld door de Vlaamse Regering om circulaire economie als transitieprioriteit door te zetten.  Vlaanderen Circular is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, non profit en kenniswereld die samen engagement voor actie aangaan. 

Het operationeel team, dat voor de dagelijkse werking instaat, is ingebed in de OVAM. Binnen de organisatie poolen diverse spelers mensen en middelen. Met het eengemaakt team ontstaat een uniek en slagkrachtig aanspreekpunt voor circulaire economie in Vlaanderen. 

De focus van Vlaanderen Circulair zal in eerste instantie liggen op drie transversale thema’s. Binnen die thema's lanceert en ondersteunt het team diverse projecten. Actie en impact op het terrein staan daarbij voorop.

De thema's voor 2017-2018 zijn:

  • de circulaire stad
  • circulaire business strategieën 
  • circulair aankopen


Tegelijk ondersteunt het team op vraag circulaire economie-projecten die aan de slag gaan met materialen, water, energie, ruimte en voedsel. We zoeken samen naar de plaats die deze projecten kunnen innemen in de circulaire economie, maken ze zichtbaar en verbinden ze.

Meer informatie op www.vlaanderen-circulair.be

 

Visual VC