Vlaanderen Circulair blikt terug

  • 21 januari 2020

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Met de publicatie van de ‘Terugblik’ geeft het partnerschap een overzicht van het werk dat het in de voorbije jaren verzette. Het is ook meteen de afsluiting van een eerste periode. Bij de oprichting van Vlaanderen Circulair maakte het partnerschap immers met onze Startverklaring een rollend programma op voor de periode 2017-2019. Deze Terugblik is een antwoord op de toenmalige plannen in de Startverklaring.

In de publicatie komen ook de stuurgroepleden aan bod: organisaties uit de bedrijfswereld, de academische wereld, middenveld en overheden. Ook zij namen hun verantwoordelijkheid en zetten acties op het getouw om de circulaire economie in hun werkveld te promoten. Elke partner geeft in een factsheet gebald de eigen visie en realisaties weer.

Deze terugblik is een interactieve pdf. Bij elk project namen we externe links op naar downloads of online bronnen. Je kan dus eenvoudig doorklikken naar extra info. Een navigatiebalk zorgt ervoor dat je steeds je weg vindt in de informatie.

Meer informatie
De Terugblik kan je hier lezen.