Vlaco’s C02-tool

  • 18 september 2018

Opbouw en validatie van de tool

De CO2-tool werd wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld om de duurzaamheid van het gebruik van groen-/gft-compost en/of ruw, dik, dun of gedroogd digestaat te expliciteren voor afnemers en voor overheden die zich bekommeren over bodem- en klimaatbeleid. OWS en Vinçotte verifieerden en valideerden (ISO 14067) Vlaco’s CO2-tool. Onderbouwingsdocument en validatieverklaringen van OWS en Vinçotte kunnen opgevraagd worden. Mail hiervoor naar info@vlaco.be

Praktische info

De tool is eenvoudig te gebruiken. Enkel volgende parameters moeten ingevuld worden: het type en hoeveelheid product, en product- en energietoepassing. De tool is zeker interessant voor gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenden en hun klimaatactieplan uitrollen. Vlaco werkt alvast nog aan een app om dit najaar een gebruiksvriendelijke versie van de tool algemeen toegankelijk te maken via hun website.

Meer info

Vlaco’s CO2-tool