Vlakglas

Vlakglas is een glassoort die voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van vensterglas en dus door de bouwsector wordt ingezet. Andere soorten vlakglas zijn spiegelglas en glas van autoruiten.

Glasafvalverwerkers zuiveren glasafval op tot herbruikbare glasscherven. De gerecycleerde scherven vormen een gewilde grondstof voor nieuwe glasproducten want glas is steeds opnieuw recycleerbaar zonder enig verlies van eigenschappen. Een ideaal product dus voor recyclage en voor de verdere uitbouw van de kringloopeconomie, gekenmerkt door de productie en het (her)gebruik van duurzame goederen!

Glasrecyclage is ook goed voor het milieu: per ton glasscherven wordt 300 kg minder CO2 uitgestoten en 850 kg zand bespaard. Bovendien daalt het energieverbruik van een glasoven met 2 tot 3 % bij elke inzet van 10 % glasscherven in plaats van grondstoffen.

Vlakglas heeft een verschillende chemische samenstelling van holglas, ook wel verpakkingsglas genoemd. Deze twee soorten glas moeten gescheiden ingezameld worden.

Hoe wordt vlakglasafval ingezameld?

U kunt uw eigen vlakglasafval kwijt via de volgende kanalen:

 • ophaling door of afvoer naar een containerdienst;
 • ophaling door of afvoer naar een glasafvalverwerker (al of niet via één van zijn inzamelpunten);
 • afvoer naar het containerpark, mits het gaat over kleinere hoeveelheden.

Grondstof voor nieuwe glasproducten

Glasscherven worden gebruikt om nieuwe glasproducten te maken zoals verpakkingsglas, glaswol, schuimglas, glaspoeder voor schuurpapier en zelfs nieuw vensterglas. Ze worden daarvoor in een oven tot nieuw glas gesmolten bij ongeveer 1 500 °C. Dit is een complex proces dat een nauwkeurige sturing en zeer zuivere grondstoffen vereist.

Voorwaarden voor de recyclage van vlakglasafval

De producenten van glasproducten wensen glasscherven die nog slechts enkele tientallen grammen verontreinigingen per ton bevatten. Vooral voor vensterglas zijn de vereisten heel hoog. Dit is nodig om problemen in de glasovens te vermijden en om nieuwe glasproducten met een perfecte kwaliteit te kunnen aanbieden.

Het vlakglasafval moet dus:

 • volledig vrij zijn van hittebestendig glas zoals ovenschalen, kookplaten, kachelruiten, laboglas (onder meer het zogenaamde “pyrex” dat niet smelt in een glasoven);
 • vrij zijn van keramiek-, steen- en porseleinresten (“KSP”) (smelten niet in oven);
 • vrij zijn van ander, (hol)glas zoals flessenglas, lampenglas, kristalglas en glas-in-lood (verstoren het smeltproces wegens een andere samenstelling);
 • zo weinig mogelijk organische resten bevatten (rubber, hout, kunststof, stopverf, kit …) (verstoren het smeltproces);
 • zo weinig mogelijk bevestigingsmaterialen bevatten;
 • zo weinig mogelijk glasbreuk hebben (bemoeilijkt afscheiding verontreinigingen).

Het vlakglasafval mag:

 • eventueel gekleurd zijn of doorzichtige coatings bevatten;
 • gehard of (draad)gewapend zijn;
 • nog afstandshouders bevatten;
 • ook scherven van spiegel-, serre- en gelaagd glas bevatten. Grotere partijen houdt u wel best apart.

Altijd geldt dat hoe zuiverder de partij glasafval is, hoe gemakkelijker de recyclage en hoe goedkoper de afvoer ervan is.

Bij bouw- en sloopwerken moet u vensterglas op de werf demonteren en gescheiden afvoeren want het is bijna onmogelijk om gebroken glasafval nog van bouwpuin te scheiden.

De meeste verwerkers aanvaarden zowel vlak- als holglas.

Meer vlakglasafval in de toekomst

We verwachten een stijging van het aanbod van vlakglasafval door de toenemende aandacht voor energiebesparing met een verdere verlaging van het Energieprestatiepeil, dit stimuleert namelijk  de vervanging van enkel glas door (drie)dubbel glas en door het toenemende gebruik van grote glaspartijen in glasgevels.

Samenwerking via de materiaalketen vlakglas

De OVAM heeft in 2012 en 2013 een ketenproject voor vlakglas uitgevoerd met alle betrokkenen uit deze materiaalketen (slopers en schrijnwerkers, containerdiensten, glasafvalverwerkers, glasproducenten, glassnijders en glasbewerkers). Zo hebben we via concrete acties en meer samenwerking de inzameling en verwerking van glasafval uit de bouw gestimuleerd.

De onderzoekers van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer van de Vlaamse overheid (SuMMa) ondersteunden het project en hebben het beheer van vlakglas in de bouw verder bestudeerd. Het eindrapport kunt u bij de publicaties raadplegen.

Het ingezameld vlakglasafval is vooral afkomstig van containerparken, van schrijnwerkers, van glassnijders en van glasbewerkers.
Vlakglas van sloopwerven wordt op dit moment relatief weinig afzonderlijk ingezameld. Via een doorgedreven beleidsfocus op selectief slopen stimuleren wij de slopers om meer diverse bouwafvalstromen waaronder vlakglas bij hun sloopwerken afzonderlijk in te zamelen en gescheiden af te voeren.

Contact

Team Bouw- en sloopafval
secretariaatkbl@ovam.be
Tel 015 284 356

Publicaties

Links