Vlaming produceert steeds minder restafval

  • 17 december 2015

Het rapport "Inventarisatie Huishoudelijke Afvalstoffen 2014" geeft een overzicht van alle huishoudelijke afvalstoffen ingezameld door of in opdracht van de 308 Vlaamse gemeenten.

Wat blijkt? De hoeveelheid ingezameld grofvuil is in 2014 met 8,5% (of 16.000 ton) gedaald ten opzichte van 2013. Dat is een gevolg van de verplichte harmonisering van tarieven bij het inzamelen van grofvuil. De gemeenten mogen het grofvuil immers niet meer gratis inzamelen. Meestal zijn de tarieven nu afhankelijk van het gewicht of het volume dat afgegeven wordt.

Door de verminderde hoeveelheid grofvuil is de hoeveelheid restafval per inwoner in Vlaanderen verder gedaald tot 146 kg per inwoner en wordt de doelstelling van 150 kg per inwoner ruim gehaald. Slechts drie gemeenten halen de doelstelling van 180 kg per inwoner op gemeentelijk niveau niet.

Ook minder bouw- en sloopafval

De gemeenten hebben ook minder bouw- en sloopafval ingezameld (-11,3% of 49.000 ton). Door aanpassingen van de tarieven, vaak afhankelijk van de hoeveelheid, is het nu voor de gezinnen vaak goedkoper om bij grote hoeveelheden bouw- en sloopafval een container of puinzakken te huren, dan ze naar een containerpark te brengen.

Door de daling bij het grofvuil en het bouw- en sloopafval is ook de totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen in Vlaanderen in 2014 verder gedaald van 3.221.130 ton in 2013 naar 3.167.010 ton in 2014, of van 502 kg per inwoner naar 491 kg per inwoner. Van het totaal huishoudelijk afval werd 70,4% selectief ingezameld voor recyclage.

Lees hier het persbericht

Lees hier de publicatie