Vlarema 7: eerste principiële goedkeuring

  • 25 oktober 2018

Het wijzigingsbesluit moet nog voor advies naar de Minaraad/SERV en de Raad van State voor het definitief kan worden goedgekeurd, maar de grote lijnen zijn al bekend. Zo zullen Vlaamse en lokale overheden voor hun catering alleen nog herbruikbaar materiaal mogen gebruiken. Organisatoren van evenementen moeten wegwerpmateriaal bij het schenken van dranken vermijden, of er tenminste voor zorgen dat ze die vrijwel volledig inzamelen voor recyclage. Stickers op fruit worden verboden. Handelaars mogen bepaalde plastic wegwerpzakken niet langer gratis aanbieden. Vuilniszakken moeten op termijn voor 100 procent uit gerecycleerd materiaal bestaan. Binnenkort mag ook keukenafval bij het gft. En grote en middelgrote producenten van organisch biologisch afval zullen dat op termijn gescheiden moeten aanbieden.